Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva kiirushoidiku aktiveerimine ja käivitamine*

Uuendatud 7/23/2018

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv kiirushoidik (Adaptive Cruise ControlACC) esmalt aktiveerida ning seejärel käivitada.

P5-1507-ACC På

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kohanduva kiirushoidja aktiveerimine

Pärast mootori käivitamist käivitatakse kohanduva kiirushoidja ooterežiim.

Vajutage (2) või (3) ja liikuge sümbolini/funktsioonini (4).

Kuvatakse sümbol ja kohanduv kiirushoidja viiakse ooterežiimi.

Kohanduva kiirushoidja käivitamine

ACC käivitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h(20 miili tunnis).

Kui kuvatakse sümbol/funktsioon , vajutage roolil nuppu (1).

Kohanduv kiirushoidja käivitub, kehtiv liikumiskiirus talletatakse ja kuvatakse spidomeetri keskel.

P5-1519-xc90H-Symbol DA

Ajaintervalli kohandatakse funktsiooniga ACC eesoleva sõiduki suhtes üksnes siis, kui pikivahe sümbol näitab kaht sõidukit.

P5-1507-ACC Hastighet skillnad

Samaaegselt kuvatakse kiirusevahemik.

Suurem kiirus on salvestatud/valitud kiirus ning väiksem kiirus on eessõitva sõiduki (sihtmärgi) kiirus.


Kas sellest oli abi?