Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva kiirushoidiku* deaktiveerimine/aktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduvat kiirushoidikut (Adaptive Cruise Control - ACC) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidikut uuesti sisse lülitada.

Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine ja ooterežiimi lülitamine

P5-1507-ACC hastighet

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kohanduva kiirushoidja ajutiseks väljalülitamiseks ja selle ooterežiimi lülitamiseks toimige järgmiselt.

Vajutage roolil nuppu (2).

Juhiekraani sümbol muudab värvi VALGEST ROHELISEKS ning salvestatud kiirus kiirusemõõdiku keskel muutub BEEŽIST HALLIKS.

Ooterežiimis olles peab juht ise kontrollima kiirust ja pikivahet.

Kui kohanduv kiirushoidja on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, antakse juhile liiga lühikese pikivahe hoiatus (vt käesoleva teema lõpus viidet jaotisele "Pikivahe hoiatus").

Ooterežiim juhi sekkumisel

Kohanduv kiirushoidik on ajutiselt välja lülitatud ja ooterežiimis juhul kui:

 • juht vajutab pidurit
 • käigukang liigutatakse asendisse N.
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.
 • siduripedaal on ligikaudu 1 minuti jooksul alla vajutatud – kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

Sellisel juhul peab juht sekkuma ning kiirust ja pikivahet ise reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Kohanduv kiirushoidja sõltub muudest süsteemidest, nt stabiilsuskontrollist/libisemisvastasest süsteemist ESC. Kui mõni selline süsteem ei toimi, lülitub kohanduv kiirushoidja automaatselt välja.

Automaatse väljalülitumise korral kõlab signaal ja juhiekraanil kuvatakse teade. Sel juhul peab juht vahele segama ning kiirust ja pikivahet ise reguleerima.

Automaatne väljalülitus toimub järgmistel juhtudel:

 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja ACC ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil ACC enam järgitavat autot.
 • kiirus on alla 30 km/h(20 miili tunnis) - kehtib ainult manuaalkäigukastiga autodele.
 • juhiukse avamisel
 • juht avab turvavöö
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge
 • rattad kaotavad veojõu
 • piduri temperatuur on kõrge
 • parkimispidur on peal
 • kaamera ja radar on kaetud näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).

Kohanduva kiirusehoidiku taasaktiveerimine ooterežiimist

P5-1507-ACC hastighet

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

ACC taasaktiveerimine ooterežiimist.

Vajutage roolil nuppu (1).

Seejärel seadistatakse kiirus hiljuti määratud väärtusele.

Märkus

Kui kiirus on taastatud roolinupu vajutamisega, võib kiirus märgatavalt suureneda.


Kas sellest oli abi?