Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduraja abifunktsioon aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõidurea hoidmise abifunktsioon juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti helisignaali või pulseeriva rooliga.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–200 km/h (40–125 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned.

Kitsastel teedel ei pruugi funktsioon toimida ja lülitub ooterežiimi. Kui tee muutub piisavalt laiaks, lülitub funktsioon uuesti tööle.

P5-1507-DAS Princip för DAC

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

P5-1507-LKA Princip Styrhjälp

Sõidurea abisüsteem juhib auto tagasi oma sõiduritta.

P5-1507-LKA Princip Varning+Styrhjälp

Sõiduraja abifunktsioon hoiatab rooli vibreerimise kaudu

Rooli pulseerimine erineb – mida kauem auto oma sõidureast väljas püsib, seda kauem rool pulseerib.

.

Olenevalt sätetest, toimib sõidurea hoidmise abisüsteem järgmiselt.

 1. Roolimisabi on aktiivne Kui auto läheneb sõidurea joonele, keerab LKA pisut rooli ja juhib auto sõidurajale tagasi.
 2. Hoiatus on aktiivne Kui auto hakkab sõidurada ületama, hoiatatakse juhti helilise hoiatuse või pulseeriva rooliga.

Märkus

Kui suunatuled vilguvad, sõidureaabi roolimist ei paranda ja hoiatusi ei esita.

Hoiatus

LKA-funktsioon on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõidu-, liiklus-, ilma- või teeolude korral.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.

Roolimine

LKA roolimise toimimise eelduseks on, et juht hoiab käsi roolil. Süsteem jälgib seda pidevalt.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Kui juht ei hoia oma käsi roolil, kuvatakse juhiekraanil see sümbol ning teade, mis palub juhil auto roolimisega tegeleda:

 • Lane Keeping Aid Kasutage rooli

Kui juht ei alusta roolimist, ilmub sümbol uuesti koos hoiatava heli ja järgmise teatega.

 • Lane Keeping Aid Ooterežiim kuni rooli kasutamiseni

Kui juht ei alusta ikkagi roolimist, lülitub LKA ooterežiimi – funktsiooni saab kasutada alles pärast aktiivse roolimise alustamist.

Sõiduraja abifunktsioon ei sekku

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon ei rakendu järskudes sisekurvides.

Teatud juhtudel võimaldab sõiduraja abifunktsioon sõiduraja äärejoonte ületamist ilma sekkumiseta roolimisabi või hoiatusega, nt suunatulede kasutamisel või kurvide lõikamisel.

Piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa sõidurea abisüsteem juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.

Selliste olude näited on järgmised:

 • teetööd
 • talvised teeolud
 • vilets teekate
 • väga sportlik sõidumaneer
 • vilets ilm ja kehv nähtavus
 • teravad nurgad või jooned (v.a sõidurajad)
 • ebaselgete või puuduvate sõiduraja joontega teed.

Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".


Kas sellest oli abi?