Sõiduraja hoidmise funktsioon

Väljasõidu takistamine Run-off Mitigation

Uuendatud 7/23/2018

Väljasõidu leevendamise funktsioon aitab juhil vähendada kogemata teelt väljasõidu ohtu, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–140 km/h (40–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned.

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja värvitud ääristusjooni. Kui auto hakkab teelt välja sõitma, juhib funktsioon auto aktiivselt tagasi teele. Lisaks, kui süsteem peab roolimisabi väljasõidu vältimiseks ebapiisavaks, võidakse aktiveerida ka pidurdamisega sekkumine.

Funktsioon ei sekku roolimise või pidurdamisega, kui kasutate suunatulesid. Kui funktsioon tuvastab, et juht juhib autot aktiivselt, alistatakse funktsiooni aktiveerimine ajutiselt.

Funktsioonil on kaks aktiveerimistaset.

 • Ainult roolimisabi
 • Roolimisabi koos pidurdamisega

Väljasõidu leevendamine roolimisabiga

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-1

Run-off Mitigation sekkub roolimisabiga.

Väljasõidu leevendamine roolimisabi ja pidurdamisega

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-2

Run-off Mitigation sekkub roolimisabi ja pidurdamisega.

Pidurdamine aitab olukordades, kus ainuüksi roolimisabist ei piisa. Pidurdusjõudu kohandatakse automaatselt olenevalt väljasõidu olukorrast.

Väljasõidu leevendamise Run-off Mitigation sätted

Teelt väljasõidu ennetus on valitav funktsioon. Sisse- või väljalülitamiseks lohistage keskekraani ülakuva alla ja otsige järgmist.

Seaded My Car IntelliSafe Sõiduraja hoidmise abi

Teelt väljasõidu ennetuse aktiveerimiseks tehke järgmist.

 • Valige märkeruut Run-off Mitigation, Abi teelt lahkumisel – funktsioon aktiveeritakse.

Mootori seiskamisel kehtinud teelt väljasõidu ennetusfunktsiooni säte säilib ka mootori järgmisel käivitamisel.

Väljasõidu leevendamise Run-off Mitigation piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.

Selliste olude näited on järgmised:

 • teetööd
 • talvised teeolud
 • kitsad teed
 • vilets teekate
 • väga sportlik sõidumaneer
 • vilets ilm ja kehv nähtavus
 • ebaselgete või puuduvate sõidurea joontega teed
 • teravad nurgad või jooned (v.a sõidurea märgistus).

Hoiatus

Teelt väljasõitu vältiv funktsioon on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral.

Funktsioon ei suuda tuvastada teeäärseid tõkkeid, piirdeid ja teisi sarnaseid objekte.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.

Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".


Kas sellest oli abi?