Haakekonks ja haagis

Haagise vedamine eritingimustes

Uuendatud 7/23/2018

Haagise vedamisel mägisel maastikul võib esineb ülekuumenemisoht.

Ülekuumenemise korral kuvatakse juhiekraanil hoiatussümbol ja teade, vt jaotist "Mootori ja ajamisüsteemi ülekuumenemine".

Järgnev rakendub vaid automaatkäigukastiga autodele.

Automaatkäigukast valib alati sõiduki koormusele ja mootori kiirusele sobiva käigu.

Järsud tõusud

Ärge valige automaatkäigukasti kõrgemat käiku, kui mootor suudab kasutada – kõrgema käigu kasutamine madalate mootori pöörete juures ei ole alati kasulik.

Parkimine tõusul

Vajutage piduripedaal lõpuni alla.

Aktiveerige seisupidur.

Valige käiguasend P.

Vabastage piduripedaal.

Blokeerige rattad tõkiskingadega, kui pargite haagisega autot kaldel.

Sõidu alustamine tõusul

Vajutage piduripedaal lõpuni alla.

Valige käiguasend D.

Seisupiduri vabastamine.

Vabastage pidur ja alustage liikumist.


Kas sellest oli abi?