Käivitamine ja sõitmine

Süüteasendid

Uuendatud 7/23/2018

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Kui mootor on välja lülitatud, saab piiratud arvu funktsioonide lihtsamaks kasutamiseks auto elektrisüsteemile määrata kolm eri taset – 0 , I ja II. Neid tasemeid tähistatakse kasutusjuhendis nimetusega "süüteasend".

Tabelis on kirjas igale süüteasendile/-tasemele vastavad funktsioonid.

Olek

Funktsioonid

0

 • Odomeeter, kell ja temperatuurimõõdik on valgustatud.
 • Elektriliselt juhitavaid istmeid saab reguleerida.
 • Elektriaknaid saab kasutada.
 • Keskekraan käivitub ja seda saab kasutada.
 • Helisüsteemi saab sisse lülitada.

Selles süüteasendis on funktsioonid ajastatud ning lülituvad teatud aja möödumisel automaatselt välja.

I

  • Katuseluuk, elektrilised aknatõstukid, 12 V pistikupesa salongis, navigeerimine, telefon, ventilaator ja esiklaasipuhastid on kasutatavad.
  • Elektriliselt juhitavaid istmeid saab reguleerida.
  • Kasutada saab pagasiruumis olevaid 12 V toitepesasid.
  • Kui auto seiskamisel helisüsteem töötas, siis lülitub see sisse.

  Aku laadimine toimub selles süüteasendis.

  II

  • Esituled süttivad.
  • Hoiatus-/indikaatortuled süttivad 5 sekundiks.
  • Aktiivsed on ka mitmed muud süsteemid. Istmesoojendusi ja tagaklaasisoojendust on samas võimalik sisse lülitada vaid käivitatud mootori korral.

  See süüteasend on seotud märkimisväärse elektrikuluga ja aku tühjenemise ärahoidmiseks tuleks seda vältida.

  Süüteasendi valimine

  P5-1507-Start/switch off engine

  Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.

  • Süüteasend 0 – avage auto lukust ja hoidke kaugjuhtpulti autos.

  Märkus

  Tasemeni I või II jõudmiseks ilma mootorit käivitamata - ärge vajutage nende süüteasendite valimisel piduri- või manuaalkäigukastiga autodel siduripedaali alla.

  • Süüteasend I – keerake käivitusnupp asendisse START ja laske see lahti. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.
  • Süüteasend II – keerake juhtnupp asendisse START ja hoidke asendis START ligikaudu neli sekundit. Seejärel vabastage nupp – see liigub automaatselt algasendisse.
  • Tagasi süüteasendisse 0 – süüteasenditest I ja II asendisse 0 naasmiseks keerake juhtnupp asendisse STOP ja laske nupp lahti. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.

  Kas sellest oli abi?