Pidurid

Seisupiduri kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Et vältida auto liikumahakkamist, rakendage seisupidur.

Seisupiduri rakendamine

P5-1507-parking brake activate

Tõmmake kangi ülespoole.

Kui seisupidur on aktiveeritud, süttib juhiekraanil sümbol.

Veenduge, et auto on paigal.

Juhi ekraanil olev sümbol

Sümbol

Spetsifikatsioon

Sümbol süttib seisupiduri aktiveerimisel.

Kui sümbol vilgub, on ilmnenud tõrge. Lugege juhi ekraanile ilmuvat teadet.

Automaatne rakendamine

Seisupidur rakendub automaatselt järgmistel juhtudel.

  • Funktsioon Auto Hold (automaatne pidurdamine paigalseisul) on aktiveeritud ja auto on seisnud paigal ligikaudu viis minutit.
  • Järsul kallakul olles valitakse käiguasend P

    Kehtib automaatkäigukasti puhul.

    .
  • Kui mootor on välja lülitatud.

Hädapidurdus

Hädaolukorras võib rakendada seisupiduri auto liikumise ajal, tõmmates kangi üles ja hoides seda selles asendis. Pidurdusprotseduur seiskub juhtseadise vabastamisel.

Märkus

Suurel kiirusel avariipidurdamise aktiveerumisel kostab helisignaal.

Seisupiduri vabastamine

P5-1507-parking brake release

Käsitsi vabastamine

Vajutage tugevalt piduripedaali.

Vajutage juhtnuppu allapoole.

Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

Automaatne vabastamine

Turvavöö kinnitamine.

Käivitage auto.

Automaatkäigukastiga autod:

Valige käik D või R ja vajutage gaasipedaali.

Manuaalkäigukastiga autod:

Valige sobiv käik, vabastage sidur ja vajutage gaasipedaali.

Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

Parkimine tõusul

Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

Kui auto on pargitud esiotsaga ülesmäge:

  • Keerata rattad äärekivist eemale.

Kui auto on pargitud esiotsaga allamäge:

  • Keerata rattad äärekivi poole.

Raske koorem tõusul

Raske koorem, nt järelkäru, võib järsul kaldpinnal kaasa tuua auto tagasiveeremise seisupiduri automaatse vabastamise ajal. Selle vältimiseks tõmmake kohalt liikuma hakkamise ajal juhtnuppu üles. Vabasta juhtnupp, kui mootor hakkab vedama.

Seisupiduri sätted

Seisupiduri automaatne aktiveerimine valitakse keskekraani kaudu.

Automaatne aktiveerimine auto mootori seiskamisel.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarElektriline seisupidur ja lülitage funktsioon Aktiveeri seisupidur automaatselt sisse või välja.


Kas sellest oli abi?