Pukseerimine ja äravedu

Auto käivitamine/ autoga liikumine ohutusrežiimis

Uuendatud 7/23/2018

Kui auto on seatud ohutusrežiimi, saab auto käivitada ning selle ohtlikust asendist välja viia.

Auto käivitamine pärast ohutusrežiimi

Kontrollige kõigepealt, et ega autost kütust ei leki. Ka kütuselõhna ei tohi olla.

Kui kõik tundub olevat korras ja kütuseleket ei ole, võib proovida autot käivitada.

Hoiatus

Kui juhi ekraanil kuvatakse teade Safety modeVt kasutusjuhendit ja tunnete kütuse lõhna, ärge mitte mingil juhul üritage autot uuesti käivitada. Väljuge kohe autost.

Keerake käivitusnupp asendisse STOP ja vabastage nupp.

Ürita autot käivitada.

Auto elektroonika kontrollib süsteeme ja proovib jätkata tavapärast toimimist.

Oluline

Teate Safety modeVt kasutusjuhendit püsimisel ekraanil ei ole sõidukiga sõitmine ega sõiduki pukseerimine lubatud ning selle asemel tuleb tellida sõiduki äravedu. Varjatud kahjustused võivad muuta auto sõidu ajal juhitamatuks, isegi kui auto tundub väljastpoolt sõidukõlbulik.

Autoga liikumine pärast ohutusrežiimi

Kui teade Normal modeThe car is now in normal mode kuvatakse pärast käivitamiskatset, tuleb auto ohtlikust asendist ettevaatlikult välja viia.

Ärge liigutage autot rohkem kui vajalik.

Hoiatus

Ohutusrežiimil olevat autot ei tohi pukseerida. Auto tuleb treileril ära vedada. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse.


Kas sellest oli abi?