Pukseerimine ja äravedu

Pukseerimine

Uuendatud 7/23/2018

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Ettevalmistused ja pukseerimine

Lülitage ohutuled sisse.

Fikseerige puksiirköis puksiiraasa.

Rooliluku väljalülitamiseks tehke auto lukust lahti.

Märkus

Kui auto avatakse lukust, deaktiveeritakse roolilukk süüteasendis II. Lisateavet leiate jaotisest "Süüteasend".

Keerake nuppu START, seadke süüde asendisse II ja hoidke nuppu asendis START ligikaudu neli sekundit. Seejärel vabastage nupp – see liigub automaatselt algasendisse.

Viige käigukang neutraalasendisse N ja vabastage seisupidur.

Pukseeriv sõiduk võib nüüd alustada pukseerimist.

Liigse jõnksutamise vältimiseks vedava auto aeglustamisel hoidke puksiirköis pingul ja jalga kergelt piduripedaalil.

Seismajäämiseks ole valmis pidurdama.

Oluline

Võtke arvesse, et autot võib pukseerida ainult edaspidi.

  • Ärge pukseerige automaatkäigukastiga autosid kiirustel üle 80 km/h(50 mph) või rohkem kui 80 km kaugusele.

Hoiatus

  • Veendu, et roolilukk on vabastatud, enne kui alustad pukseerimist.
  • Süüteasend II peab olema aktiivne – süüteasendis I inaktiveeritakse kõik turvapadjad.
  • Auto pukseerimisel hoidke kaugjuhtpulti autos.

Hoiatus

Piduri- ja roolivõimendi ei tööta, kui mootor on välja lülitatud – pidurit tuleb vajutada umbes 5 korda tugevamalt ja rooli on tavalisest palju raskem keerata.

Käivitusabi

Ärge tõmmake autot mootori käivitamiseks teise autoga. Kasuta abiakut, kui auto aku on tühi ja auto ei käivitu.

Oluline

Mootori käimatõmbamine võib kaasa tuua katalüüsmuunduri rikke.


Kas sellest oli abi?