Pukseerimine ja äravedu

Safety mode

Uuendatud 7/23/2018

Ohutusrežiim on kaitseseisund, mis rakendub, kui kokkupõrge võib olla kahjustanud auto olulisi funktsioone, nt kütusevoolikuid, mõne kaitsesüsteemi andureid või pidurisüsteemi.

Kui auto on läbi teinud avarii, kuvatakse juhiekraanil teade Safety modeVt kasutusjuhendit ja hoiatussümbol. See tähendab, et auto ei toimi enam nii nagu peaks.

Kui auto on seatud ohutusrežiimi, on võimalik püüda autot käivitada ning selle ohtlikust kohast välja viia.

Hoiatus

Ära ürita oma autot ise remontida või elektroonikat ise lähtestada, kui auto on lülitatud ohutusrežiimile. See võib põhjustada kehavigastuse või auto ebatavalise toimimise. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse auto tavapärase oleku taastamiseks pärast näidu Safety modeVt kasutusjuhendit ilmumist.

Hoiatus

Ohutusrežiimil olevat autot ei tohi pukseerida. Auto tuleb treileril ära vedada. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse.


Kas sellest oli abi?