Kütteseade

Kütteseade*

Uuendatud 7/23/2018

Kütteseade aitab salongis ja mootoris enne sõitmist ja sõidu ajal õige temperatuuri saavutada.

Kütteseadmel on kaks allfunktsiooni.

  • Seisukütteseade – soojendab vajadusel mootorit ja salongi, kui seisukliimaseade* on aktiveeritud.
  • Lisasoojendi – soojendab sõidu ajal vajadusel salongi ja mootorit.

Kütteseade on kütusega käitatav ja asub parempoolse esiratta koopas.

P5-1507 Symbol Pre-heater

Kui kütteseade on aktiveeritud, süttib juhiekraanil vastav sümbol.

Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritud, võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Aku ja laadimine

Soojendit toidab auto käivitusaku. Kui käivitusaku laetustase on liiga madal, lülitub kütteseade automaatselt välja ning juhiekraanil kuvatakse vastav teade.

Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et aku oleks piisavalt laetud.

Kütus ja tankimine

Kehtib kütusel töötava soojendi korral.

P5-1507–Climate–Fuel cap heater warning

Hoiatuskleebis kütusepaagi luugil.

Soojendi kasutab auto kütusepaagis olevat kütust.

Kui auto pargitakse järsul kallakul, peab auto ninaosa paiknema allamäge, et tagada kütteseadme varustamine kütusega.

Kui kütusetase on madal, lülitub soojendi automaatselt välja ning juhiekraanile ilmub teade.

Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto tavakütusepaagis oleks piisavalt kütust.

Hoiatus

Välja lekkiv kütus võib süttida. Lülitage autonoomne kütteseade enne autonoomse kütteseadme paagi täitmist välja.

Kontrollige juhi ekraanilt, kas kütteseade on välja lülitatud. Kui see töötab, kuvatakse soojenduse sümbol.


Kas sellest oli abi?