Salongi kliimajuhtseadmed

Temperatuuri reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Vasaku ja parema poole temperatuuri saab eraldi seadistada. Neljavööndilise kliima* korral saab esi- ja tagaistme jaoks määrata eri temperatuuri.

Temperatuuri reguleerimine esiistme jaoks

Kahevööndilise kliima puhul ka tagaiste.

P5-1507–Climate–Buttons temperature

Kliimarea temperatuurinupud.

Regulaatori avamiseks vajutage keskekraani kliimareall vasak- või parempoolset temperatuurinuppu.

P5-1507–Climate–Temperature regulation

Temperatuuri regulaatorid.

Reguleerige temperatuuri ühel järgmisel viisil.

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini või
  • temperatuuri järkjärguliseks suurendamiseks/vähendamiseks vajutage nuppe +.

Temperatuur muutub ja nupp näitab määratud temperatuuri.

Temperatuuri sünkroonimine

P5-1507–Climate–Buttons temperature synchronisation

Juhipoolsetel temperatuuri regulaatoritel olev sünkroonimisnupp.

Regulaatorite avamiseks vajutage keskekraani kliimareal juhipoolset temperatuurinuppu.

Vajutage Sünkroniseeri temperatuur .

Kõigi auto vööndite temperatuur sünkroonitakse juhi poole jaoks määratud temperatuuriga ning sünkroonimissümbol kuvatakse temperatuuri nupu kõrval.

Sünkroonimine lõpeb nupu Sünkroniseeri temperatuur uuesti vajutamisel või kaassõitja poole või tagaistme* temperatuurisätete muutmisel.

Temperatuuri reguleerimine tagaistme jaoks*

Esiistmelt

P5-1507–Climate–Buttons temperature rear

Temperatuurinupud kliimakuva vahekaardil Tagakliima.

Avage keskekraanil kliimavaade ja valige vahekaart Tagakliima.

Regulaatori avamiseks vajutage vasak- või parempoolset temperatuurinuppu.

P5-1617-S90/V90–Climate–Temperature regulation rear

Temperatuuri regulaatorid.

Reguleerige temperatuuri järgmiselt:

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini,
  • temperatuuri järkjärguliseks suurendamiseks/vähendamiseks vajutage nuppe +.

Temperatuur muutub ja nupp näitab määratud temperatuuri.

Tagaistmelt

P5-1507–Climate–Rear climate controls temperature

Tunnelkonsooli tagaosa kliimapaneelil olev temperatuuri regulaator.

Vajutage kliimapaneeli tunnelkonsoolil vasak- või parempoolseid nuppe < /> , et temperatuuri järk-järgult vähendada/suurendada.

Temperatuur muutub ning kliimapaneelil olev kuva näitab määratud temperatuuri.

Märkus

Soojendamist või jahutamist ei saa kiirendada tegelikult soovitud temperatuurist kõrgema või madalama temperatuuri valimisega.


Kas sellest oli abi?