Laadimine

Kaitsevõre*

Uuendatud 7/23/2018

Kaitsevõre takistab pagasiruumis oleva koorma või lemmikloomade paiskumist salongi.

Kaitsevõre on läbinud kokkupõrkekatse õigusliku nõude ECE R17 järgi ja see vastab Volvo tugevusnõuetele.

P5-1646-V90-steel safety grille overview

Ohutuse tagamiseks peab kaitsevõre olema alati paigaldatud ja korralikult kinnitatud.

Hoiatus

Kui auto liigub, ei tohi pagasiruumis isikuid olla. Nii väldite isikute vigastamist tugeval pidurdamisel või õnnetuse korral.

Paigaldamine

Enne kaitsevõre paigaldamist tuleb olemasolevad plastist katusekinnitused asendada terasest katusekinnitustega. Volvo soovitab katusekinnitused lasta vahetada Volvo volitatud töökojas või edasimüüja juures.

Klapi tagaistme seljatugi ette.

Veenduge, et kaitsevõre oleks pööratud õigesse suunda. Tõstke kaitsevõre tagauksest sisse.

P5-1646-V90-safety grill attachment

Paigutage kaitsevõre klambrid katusekinnitustele.

Järgmine samm on lihtsam, kui kaks inimest hoiavad kaitsevõre õiges asendis.

P5-1646-V90-safety grill attachment step 2

Paigaldage kaasasolev kruvi ja keerake see kinni. Korrake teisel küljel.

Kontrollige, kas kaitsevõre on korralikult paigaldatud.

Lisateavet tööriistadest ja töövõtetest, mida vajatakse võre paigaldamiseks/eemaldamiseks vaadake kaasasolevast paigaldusjuhisestPaigaldusjuhis nr 31659257..

Oluline

Kui on paigaldatud koormakate, ei saa kaitsevõret üles ega alla pöörata.


Kas sellest oli abi?