Laadimine

Pagasiruumikate*

Uuendatud 7/23/2018

Kui pagasiruumikate on väljasirutatud asendis, siis aitab see pagasiruumi varjata.

Paigaldamine

P5-1617-V90-load cover installing

Paigaldage pagasiruumikatte üks otsak pagasiruumi külgpaneeli avasse.

Seejärel sisestage teine otsak vastaspoole külgpaneeli avasse.

Vajutage mõlemad otsakud korda mööda alla.

Kui kuulete klõpsatust ja mõlema otsaku punane märgis on kadunud, siis paigaldamine õnnestus. Veenduge, et kate on korralikult kinni.

P5-1617-V90-load cover front flap

Pagasiruumikatte ja tagaistme seljatoe vahelise ala kaotamiseks klappige pagasiruumikatte eesmist ketast ettepoole.

Kui kaitsevõrku* kasutatakse samal ajal koos pagasiruumikattega, tuleb kaitsevõrk paigaldada esimesena.

Kasutamine

Pagasiruumikattel on kaks väljasirutatud asendit: täieliku katmise asend ja laadimisasend, mis on osaliselt pikendatud asend ja võimaldab kaugemale pagasiruumi sirutada.

Täieliku katmise asend

P5-1617-V90-load cover full expansion

Haarake käepidemest ja tõmmake pagasiruumikate üle pagasiruumi külgpaneelide. Tõmmake lõppasendisse.

Juhtige katte kinnitustihvtid külgpaneelide soontesse. Vabastage ning samal ajal suunake käepidet veidi ülespoole, et kinnitustihvtid haakuksid.

Pagasiruumikate lukustatakse täieliku katmise asendisse.

Laadimisrežiim

Täielikult väljatõmmatud asendis:

P5-1646-V90-load cover half expansion other solution

võtke käepidemest kinni, et vabastada ühendustihvtid konksudest.

Kate tõmbub sisse, kuni peatub laadimisasendis.

Laadimisasendist täieliku katmise asendisse naasmine:

Haarake käepidemest ja tõmmake pagasiruumi kate lõppasendisse.

Vabastage käepide, et ühendustihvtid siseneksid konksudesse.

Seejärel lukustub kate laadimisasendisse.

Automaatse* pagasiruumikatte korral tõmmatakse kate tagaluugi igal avamisel laadimisasendisse ja tagaluugi sulgemisel pikendatakse jälle välja. Pagasikate tuvastab, et midagi takistab selle liikumist ja tõmbub automaatselt tagasi sisse.

Märkus

Madalate salongitemperatuuride korral ei pruugi pagasikate automaatselt toimida.

Oluline

Ärge asetage esemeid pagasikatte peale.

Oluline

Automaatse* pagasikattega avamisel ja sulgemisel olge ettevaatlik, et midagi vahele ei jääks.

Oluline

Kui pagasiruumis on mahukas koorem, liigutatakse automaatne* pagasikate koormaga kokku puutumise vältimiseks sissetõmmatud asendisse.

Sissetõmbamine

Täielikult väljatõmmatud asendis:

Tõstke käepide üles ja tõmmake kinnituste vabastamiseks tagasi, seejärel vabastage.

Laadimisasendist:

Haarake pagasiruumi katte käepidemest ja tõmmake see soontest välja täielikult väljatõmmatud asendisse. Tõstke käepide üles ja tõmmake kinnituste vabastamiseks tagasi, seejärel vabastage.

Laske kattel koos vabastatud tihvtidega täielikult sisse tõmbuda.

Pidage meeles, et sisse tõmmatud pagasikate võib tahavaatevälja takistada.

Eemaldamine

Sissetõmmatud asend:

Vajutage sissetõmmatud pagasiruumikatte otsaku nuppu ja tõstke kate välja.

Suunake katet ettevaatlikult üles/välja.

Teine otsaks vabaneb automaatselt ja katte saab pagasiruumist välja tõsta.


Kas sellest oli abi?