Pagasiruum ja salong

Kindalaeka kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Kindalaegas asub juhi kõrvalistuja poolel.

P5-1617-Interior-Glovebox

Kindalaekas saab hoida näiteks trükitud kasutusjuhendit ja kaarte. Kaane sees on ka pliiatsihoidik.

Kindalaeka lukustamine/lukust avamine*

Kindalaeka saab lukustada näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli jätmist vms. Kindalaeka saab lukustada/lukust avada vaid komplekti kuuluva võtmega.

P5-1617-Interior-Gloveboxkey storage

Võtmete hoiukoht

P5-1617-Locking/Unlocking the glovebox
Kindalaeka lukustamine:
Sisestage võti kindalaeka lukuauku.
Keerake võtit 90 kraadi päripäeva.
Tõmmake võti välja.

Lukust avamine toimub vastupidises järjekorras.

Kindalaeka kasutamine külmutuslaekana*

Kindalaegast võib kasutada nt jookide või toidu jahutamiseks. Jahutusfunktsioon töötab siis, kui kliimaseadmesüsteem on aktiivne (kui auto on süüteasendis II või kui mootor töötab).

P5-1507–Interior–Glovebox cooling
Jahutus sisselülitatud
Jahutus väljalülitatud

Jahutuse sisse-/väljalülitamiseks lükake juhtnupp lõppasendisse salongi/kindalaeka suunas.


Kas sellest oli abi?