Pagasiruum ja salong

Sigaretisüütli kasutamine*

Uuendatud 7/23/2018

Sigaretisüütli saab monteerida 12 V tunnelkonsooli esi- ja tagaosades olevatesse pistikupesadesse.

P5-1507–Interior–Cigarette lighter console front

Tunnelkonsoolis olev sigaretisüütel, esiiste.

P5-1646–Interior–Cigarette lighter console rear S/V90

Tunnelkonsoolis olev sigaretisüütel, tagaiste.

Vajutage süütlil olev nupp sisse.

Kui süütel hakkab hõõguma, tõuseb nupp üles.

Tõmmake sigaretisüütel pistikupesast välja ja süüdake kuumenenud pinnal sigarett.

Asetage süütel pistikupessa tagasi.

Oluline

Kui sigaretisüütel on aktiveeritud, siis jälgige tähelepanelikult, et hõõguv osa ei kahjustaks näiteks salongi.


Kas sellest oli abi?