Tutvuge oma juhendiga

V90 Cross Country
2017

Kaugjuhtimispult-võti

16 Tulemused

Red Key: piirangutega kaugjuhtimispult-võti*

Piirangutega kaugjuhtimispult (Red Key) võimaldab auto omanikul auto teatud funktsioonide kasutamist piirata. Need piirangud on mõeldud ohutute sõidumaneeride propageerimiseks, nt auto väljalaenamisel.

Kaugjuhtimispult-võtme süsteemi tüübikinnitus

Kaugjuhtimispult-võtme süsteemi tüübikinnitus selgub tabelist.

Süüteasendid

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Juhiprofiili valimine

Auto avamisel valitakse viimati kasutatud juhiprofiil. Pärast auto avamist saab juhiprofiili muuta.

Juhiprofiilid

Auto paljusid sätteid saab kohandada juhi eelistuste järgi ja siis salvestada juhiprofiili.

Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhi profiiliga

Võtit on võimalik siduda juhi profiiliga. Iga kord kui juht kasutab enda võtit, valib auto automaatselt kõik selle juhi profiiliga seotud seadistused.

Immobilisaator

Elektrooniline immobilaiser on varguskaitse süsteem, mis takistab sõiduki käivitamise soovimatute isikute poolt.

Käivitus- ja lukustussüsteemi antennide asukohad

Võtmeta käivitus- ja lukustussüsteemiga autol* on auto eri kohtades mitu sisseehitatud antenni.

Juhiprofiili importimine USB-mälupulgalt ja selle sinna eksportimine

Juhiprofiili salvestatud personaalsed sätted saab USB kaudu ka teistesse autodesse eksportida või sealt importida.

Lukud ja kaugjuhtimispult-võtmed

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel erineval moel. Auto juurde kuuluvad kaht tüüpi võtmed.

Lukustamine/lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Kaugjuhtimispuldis olev tühi patarei tuleb välja vahetada.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult lukustab uksed ja tagaluugi ning avab need lukust. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Kaugjuhtimispult-võtme tööulatus

Kaugjuhtimispuldi õigeks tööks peab võti asuma autost õiges kauguses.

Eemaldatav puldivõti

Kaugjuhtimispuldi sees on eemaldatav võti, millega saab mitmeid funktsioone aktiveerida ja teatud toiminguid teha.

Juhiprofiili redigeerimine

Autos kasutatavate erinevate juhiprofiilide nime saab muuta.