Kaugjuhtimispult-võti

Lukud ja kaugjuhtimispult-võtmed

Uuendatud 7/23/2018

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel erineval moel. Auto juurde kuuluvad kaht tüüpi võtmed.

Neid võtmeid on võimalik isiklike eelistuste salvestamiseks erinevate juhiprofiilidega siduda.

Lukusta / ava lukust ning ava/sulge

Kaugjuhtimispulti kasutades saab autot saab lukustada/lukust avada salongis olles või funktsiooniga Passive Entry* klahvivabalt. Viimasel juhul piisab sellest, kui kaugjuhtimispult on taskus.

Kui autol on elektriline tagaluuk*, siis saab seda lisavalikuna avada/sulgeda jalaliigutusega* tagastange vasaku külje suunas, vt jaotist "Tagaluugi avamine/sulgemine jalaliigutusega"

Kui kaugjuhtimispuldi võti ei tööta mingil põhjusel, võib see näidata, et patareid vajavad vahetamist. Autot on võimalik lukustada/lukust avada eraldatava võtmega.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on standardina võtmevaba käivitamise tugi (Passive Start). Piisab, kui võti on salongi eesosas. Võtmeta auto lukustamise/lukust avamise süsteemi (Passive Entry)* puhul võib võti olla auto käivitamiseks ükskõik kus auto sees.

Võtmevaba lukustamise süsteemiga*. autod on varustatud ka veidi väiksema ja kergema nuputa võtmesildiga (Key Tag).

Red Key (piirangutega kaugjuhtimispult-võti) võimaldab osasid auto omadusi piirata, näiteks auto tippkiirust või auto helisüsteemi maksimaalset helitugevust.

Volvo edasimüüja käest on võimalik tellida lisavõtmeid.


Kas sellest oli abi?