Kaugjuhtimispult-võti

Red Key: piirangutega kaugjuhtimispult-võti*

Uuendatud 7/23/2018

Piirangutega kaugjuhtimispult (Red Key) võimaldab auto omanikul auto teatud funktsioonide kasutamist piirata. Need piirangud on mõeldud ohutute sõidumaneeride propageerimiseks, nt auto väljalaenamisel.

1617 - Red key restricted

Piirangutega võtmesse Red Key saab programmeerida auto maksimumkiiruse, kiirushoiatused ja helisüsteemi maksimaalse helitaseme. Lisaks on teatud juhi abisüsteemid alati aktiivsed. Võtme muud funktsioonid sarnanevad tavalise kaugjuhtimispuldi funktsioonidele.

Volvo edasimüüjalt saab tellida vähemalt ühe piirangutega võtme (Red Keys). Ühe auto jaoks saab kasutamiseks programmeerida kuni 11 piirangutega võtit – vähemalt üks peab olema tavavõti.

Piirangutega võtit (Red Key) saab seadistada tavavõtmega kasutaja keskekraani ülavaates; avage menüü SeadedSüsteemJuhi profiilPunased võtmed

Piirangutega võtme (Red Key) kasutaja ei saa teatud juhi tugifunktsioone välja lülitada.

Sellised piirangud on mõeldud õnnetuseohu vähendamiseks nt auto laenamisel algajale juhile või üleandmisel parklatöötajale või mehhaanikule. Piirangutega võtme (Red Key) kasutaja ei saa seadeid muuta.

Võimalikud seadistused

Piirangutega võtmele (Red Key) saab rakendada järgmisi sätteid.

Kiirusepiiraja (Speed Limiter)

Valik, üksnes kasutatav piirangutega võtmega (Red Key).

(sees/väljas).

 • Seadistuse intervall: 50-250 km/h(30-160 mph)
 • Esmakordse seadistuse väärtus on 120 km/h(75 mph)
 • Väärtuste samm: 1 km/h(1 mph)
P5-15w19-XC90H-Symbol-Restricted Key Limit

Juhiekraanil kuvatakse sümbol ja teade

Punane võti Kiirusepiirangut ei saa ületada.

Kiiruse meeldetuletus

Valik, üksnes kasutatav piirangutega võtmega (Red Key).

(sees/väljas).

 • Seadistuse intervall: 0-250 km/h(0-160 mph)
 • Esmakordse seadistuse väärtused on 50, 70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph)
 • Väärtuste samm: 1 km/h(1 mph)
 • Üheaegsete meeldetuletuste maksimaalne arv: 6

Vaigistatud maksimaalne helitugevus

Valik, üksnes kasutatav piirangutega võtmega (Red Key).

(sees/väljas).

 • Esmakordse seadistuse väärtus: Sees

Kohanduv kiirusehoidik*:

 • Esmakordse seadistuse väärtus: Kõige pikemad intervallid
 • Lisateavet leiate jaotisest "Kohanduv kiirusehoidik".

Juhiabi funktsioonid

Piirangutega võtme (Red Key) kasutamisel on järgmised juhi abifunktsioonid alati aktiivsed.

 • Blind Spot Information (BLIS)* – vt peatükki "Blind Spot Information"
 • Sõidurajaabi (LDW ja LKA)* – vt peatükki "Sõidurajaabi"
 • Pikivahe hoiatus* – vt peatükki "Pikivahe hoiatus"
 • City Safety – vt peatükki "City Safety"
 • Driver Alert Control (DAC)* – vt peatükki "Driver Alert Control"
 • Liiklusmärgiteave* – vt peatükki "Liiklusmärgiteave".

Kas sellest oli abi?