Lukustamine/lukust avamine

Elektriline tagaluuk*

Uuendatud 7/23/2018

Tagaluugi saab avada/sulged elektriliselt.

Täiustatud varustuse korral saab avada ja sulgeda ka jalaliigutusega – lisateavet vt jaotisest "Elektrilise tagaluugi avamine ja sulgemine jalaliigutusega".

Avamine

Tagaluugi saab avada käepidemest, jalaliigutusega*, näidikupaneeli nupust või kaugjuhtimispuldiga.

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

Näidikupaneelil olev avamis-/sulgemisnupp

Tagaluugi avamiseks valige üks järgnevatest valikutest.

 • Vajutage õrnalt tagaluugi käepidemele.
 • Hoidke näidikupaneelil nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.

Sulgemine

Tagaluugi saab sulgeda näidikupaneeli nupust, jalaliigutusega*, kaugjuhtimispuldiga või tagaluugi alumisel serval olevast nupustVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. .

Tagaluugi sulgemiseks valige üks järgnevatest valikutest.

Hoidke näidikupaneelil all nuppu või kaugjuhtimispuldi nuppu .

Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw

Sulgemise ja lukustamise nupp tagaluugi allservas.

Vajutage sulgemiseks tagaluugi alumisel küljel olevat nuppuVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks.

Tagaluuk sulgub automaatselt – tagaluuki ei lukustata.

Märkus

Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.

Tagaluugi sulgemiseks ning tagaluugi ja kõigi uste korraga lukustamiseks (kõik uksed peavad olema suletud) vajutage tagaluugi allservas olevat nuppuVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks.

Tagaluuk sulgub automaatselt – tagaluuk ja uksed lukustatakse ning signalisatsioon* lülitub sisse.

Märkus

Kui kaugjuhtpult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal, siis lukustamist/luku avamist ei toimu.

Märkus

Võtmevaba* blokeerimise/sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal. Lisateavet leiate jaotistest "Kaugjuhtpuldi kaugus" ja "Lukud ja kaugjuhtpuldid".

Oluline

Tagaluugi käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Avamise/sulgemise tühistamine

Avamise/sulgemise saab tühistada viiel erineval moel.

 • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
 • Vajutage tagaluugi allservas sulgemisnuppuVõtmeta lukustamise/sisenemise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ja üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. .
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
 • Jalaliigutuse abil (rohkem teavet leiate peatükist "Jalaliigutusega elektrilise tagaluugi avamine/sulgemine").

Tagaluugi liikumine peatatakse ning seejärel on võimalik seda käsitsi liigutada.

Programmeeritav maksimaalne avamine

Tagaluugi maksimaalset avamisasendit saab seadistada, nt madala laega garaaži korral.

Maksimaalse avanemisasendi seadistamiseks toimige järgmiselt.

Avage tagaluuk − peatage see avatud asendis.

Hoidke tagaluugi allservas olevat nuppu vähemalt kolm sekundit all.

Kostab kaks lühikest helisignaali, mis märgivad, et asend on salvestatud.

Maksimaalse avamisasendi nullimiseks toimige järgmiselt.

Seadke tagaluuk käsitsi kõrgeimasse asendisse, hoidke tagaluugi nuppu vähemalt 3 sekundit all.

Kostab kaks helisignaali, mis märgivad, et salvestatud asend on tühistatud. Seejärel avaneb tagaluuk maksimaalsesse avamisasendisse.

Märkus

 • Kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab tagaluugil piisavalt tugevalt avanemist/sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemisel liikumine peatub ja kostab pikk helisignaal.
 • Sulgemisel liikumine peatub, kostab pikk helisignaal ja tagaluuk liigub tagasi programmeeritud maksimaalsesse avamisasendisse.

Hoiatus

Võtke avamisel/sulgemisel arvesse vahelejäämise ohtu. Enne kui hakkate avama/sulgema, veenduge, et kedagi ei viibi tagaluugi läheduses, sest vahelejäämisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Tagaluugi kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Survevardad

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring

Elektrilise tagaluugi survevardad.

Hoiatus

Ärge avage elektrilise tagaluugi eelpingutatud vedrusid. Need on suure surve all ja võite end nende avamisel vigastada.


Kas sellest oli abi?