Akende, klaasi ja peeglite juhtnupud

Elektriliste klaasitõstukite kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Juhi ukse juhtpaneelilt saab avada ja sulgeda kõiki elektrilisi aknaid, muude uste juhtpaneelidelt avatakse ja sulgetakse vaid vastava ukse aken.

Hoiatus

Kontrollige, et lapsed või teised kaassõitjad ei jätaks oma käsi vahele, kui aknaid juhiukse kaudu sulgete.

Hoiatus

Kontrollige, et lapsed või teised kaassõitjad ei jätaks oma käsi vahele, kui aknaid kaugjuhtpuldi abil sulgete.

Hoiatus

Kui autos on lapsi, lülitage elektriakende vool alati välja, seades auto elektrisüsteemi süüteasendisse 0, ja eemaldage kaugjuhtpult autost, kui autost lahkute.

Kasutamine

P5-1507 Driver

Aknatõstukite kasutamine.

Kasutamine ilma auto-funktsioonita
Kasutamine auto-funktsiooniga

Juhi ukse juhtpaneelilt saab avada ja sulgeda kõiki elektrilisi aknaid, muude uste juhtpaneelidelt avatakse ja sulgetakse vaid vastava ukse aken. Samaaegselt on võimalik liigutada ainult üht klaasi.

Elektrilised klaasitõstukid on funktsionaalsed alates süüteasendist I. Aknaid saab liigutada veel mõne minuti vältel pärast mootori väljalülitamist ja süüte väljalülitamist, kuid mitte pärast seda, kui mõni uks avatakse.

Kui miski takistab akende sulgumist, peatub sulgumine ja aken avaneb. Kui sulgemine näiteks jää tõttu katkeb, siis saab muljumiskaitse ka välja lülitada. Pärast sulgemise kahte järjestikust katkestamist lülitub muljumiskaitse ja automaatne talitlus teatud ajaks välja ning seejärel saab akna nupu pideva ülespoole tõmbamise teel sulgeda.

Märkus

Üks võimalus vältida avatud tagaakende korral pulseerivat tuulemüra on avada veidi ka esiaknad.

Märkus

Aknaid ei saa avada suurematel kiirustel kui 180 km/h(112 mph), aga neid saab sulgeda.

Kasutamine ilma auto-funktsioonita

Viige üks juhtelementidest õrnalt üles/alla. Aknatõstukid liiguvad üles/alla niikaua, kuni lülitit vastavas asendis hoitakse.

Kasutamine auto-funktsiooniga

Viige üks juhtelementidest üles/alla lõppasendisse ja laske seejärel lahti. Aken liigub automaatselt oma lõppasendisse.

Akende juhtimine kaugjuhtimispuldi, uksekäepideme või kesklukustusnupu abil

Selleks et elektriaknaid kaugjuhtimispuldi, ukselinkide või auto seest kesklukustusnupu abil juhtida, vt jaotist "Kaugjuhtimispult", "Lukustamine/avamine väljastpoolt" või "Lukustamine/avamine seestpoolt".

Lähtestamine

Kui käivitusaku on lahti ühendatud, tuleb automaatse avanemise funktsioon selle korrektse töötamise tagamiseks lähtestada.

Tõstke õrnalt nupu esiosa, et aken lõppasendisse viia, ja hoidke nuppu sellises asendis 1 sekundi jooksul.

Laske nupp korraks lahti.

Tõstke nupu esiosa veelkord üheks sekundiks.

Hoiatus

Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.


Kas sellest oli abi?