Akende, klaasi ja peeglite juhtnupud

Panoraamkatuseluugi kasutamine*

Uuendatud 7/23/2018

Katusele paigutatud juhtnupuga kasutamisel avaneb panoraamkatus esmalt mugavusasendisse.

Õhutusasendis on katuse klaasist esiosa tagant üles tõstetud.

Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuva katuseluugi vahele kinni jääda.

  • Katuseluugi liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ära luba lastel nuppudega mängida.
  • Lülitage katuseluugi vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke kaugjuhtpult kaasa, kui autost lahkute.

Oluline

Paigaldatud pakiraami korral ärge panoraamkatuseluuki avage.

Panoraamkatuse ja päikesesirmi kasutamiseks peab auto elektrisüsteem olema vähemalt asendis I.

Katusel olevate juhtnuppudega kasutamine

P5-1617-Panorama roof - switch
Avamine, käsitsi
Avamine, automaatne
Sulgemine, käsitsi
Sulgemine, automaatne

Käsitsi käitamine

Päikesesirmi avamine: käsitsi käitamiseks vajutage juhtnupp tagumisse asendisse. Päikesesirm liigub maksimaalselt avatud asendisse, kui juhtnuppu tagumises asendis hoitakse.

Katuseluugi avamiseks vajutage juhtnuppu teistkorda tahapoole (käsitsi avamise asendisse). Panoraamkatus jõuab esimesena mugavusasendisseMugavusasendi puhul on klaaspaneel avatud sellisel määral, et sõidu ajal tekkiv tuulemüra ja pulseeriv müra ei häiri.. Maksimumasendise avamiseks vajutage juhtnuppu kolmandat korda tahapoole.

Sulgege katuseluuk/päikesesirm korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras - vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, käsitsi sulgemise asendi suunas.

Katuseluugi liikumine lõpeb juhtnupu vabastamisel või mugavusasendi või maksimaalse avatud/suletud asendi saavutamisel.

Märkus

Panoraamkatuse käsitsi avamiseks peab päikesesirm eelnevalt täielikult avatud olema. Enne päikesesirmi sulgemist tuleb panoraamkatus täielikult sulgeda.

Automaatne käitamine

Avage päikerevari maksimumasendisse: vajutage juhtnuppu tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Panoraamkatuseluugi avamiseks vajutage juhtnuppu teistkorda tahapoole (automaatse avamise asendisse). Panoraamkatus jõuab esimesena mugavusasendisseMugavusasendi puhul on klaaspaneel avatud sellisel määral, et sõidu ajal tekkiv tuulemüra ja pulseeriv müra ei häiri.. Maksimaalsesse asendisse avamiseks vajutage juhtnuppu kolmandat korda tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Sulgege katuseluuk/päikesesirm korrates eelnevat protseduuri vastupidises järjekorras - vajutage juhtnuppu ette-/allapoole, automaatselt sulgemise asendi suunas.

Katuseluugi liikumine lakkab siis, kui klaas jõuab mugavusasendisse või maksimaalsesse avatud/suletud asendisse. Liikumine peatub ka siis, kui juhtnuppu uuesti liikumisele vastassuunas vajutada.

Kui katuseluuk maksimaaselt avatud asendist sulgeda, ei peatu liikumine, kui luuk jõuab mugavusasendisse.

Automaatne käitamine - kiire avamine/sulgemine

Panoraamkatuseluuki ja päikesesirmi saab samaaegselt avada/sulgeda.

Avamine: vajuta juhtelementi kaks korda tahapoole, automaatse talitluse asendisse ja lase lahti.

Avamine: vajutage juhtnuppu kaks korda ette-/allapoole, automaatse talitluse asendisse ja laske lahti.

Katuseluugi liikumine lakkab siis, kui klaas jõuab mugavusasendisse või suletud asendisse. Liikumine peatub ka siis, kui juhtnuppu uuesti liikumisele vastassuunas vajutada.

Kui katuseluuk maksimaaselt avatud asendist sulgeda, ei peatu liikumine, kui luuk jõuab mugavusasendisse. Päikesevarju liikumine ei peatu mugavusasendis kunagi.

Õhutusasend

P5-1507-Tilt opening/closing roof

Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.

Avamiseks vajutage juhtnuppu ülespoole.
Sulgemiseks vajutage juhtnuppu ette-/allapoole.

Õhutusasendi korral tõuseb klaaskatuse esiosa tagumine serv üles. Kui päikesesirm on täiesti kinni ja valitakse õhutusasend, avaneb see automaatselt umbes 50 mm.

Päikesevarju automaatne sulgemine

Kui auto kuuma/päikeselise ilmaga parkida, sulgub päikesevari automaatselt 15 minuti möödumisel auto lukustamisest. Seda tehakse selleks, et salongitemperatuuri alandada ja kaitsta auto sisemust pleekimise eest.

Funktsioon lülitatakse tehases välja, kuid selle saab keskekraani abil välja- või uuesti sisse lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamine.

Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Päikesekardinate automaatne sulgemine.

Puldi, kesklukustusnupu või uksekäepidemega sulgemine

kaugjuhtimispult-võti

Hoidke kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu all seni, kuni panoraamkatuseluuk ja päikesesirm hakkavad sulguma. Seejärel vabastage lukustusnupp.

Liikumine peatub, kui kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu uuesti vajutada või kui katus/sirm on jõudnud suletud asendisse.

Kesklukustuse nupp

16w17 - P5 - Central locking front door

Kesklukustuse nupp.

Kui auto elektrisüsteem on vähemalt süüteasendis I, on võimalik panoraamkatuse sulgemiseks kasutada juhi või kaassõitja* kesklukustusnuppu.

Hoidke kesklukustusnuppu all seni, kuni panoraamkatuseluuk ja päikesesirm hakkavad sulguma. Seejärel vabastage lukustusnupp.

Liikumine peatub, kui lukustusnuppu uuesti vajutada või kui katus/sirm on jõudnud suletud asendisse.

Ukse käepide

Võtmevaba lukustamise/lukust avamisega* autodel on välise uksekäepideme peal puutetundlik süvend.

Vajutage sõrmega ükskõik millise uksekäepideme peal olevat süvendit, kuni panoraamkatus ja päikesesirm hakkavad sulguma. Seejärel eemaldage käsi ukse käepideme süvendist.

Nende liikumine peatub, kui vajutate sõrmega uuesti uksekäepideme süvendit, või siis, kui katus/sirm jõuab suletud asendisse.

Hoiatus

Kui panoraamkatus suletakse kaugjuhtimispuldi, kesklukustusnupu või uksekäepidemega, siis veenduge, et kellegi käed ei jääks selle vahele.

Oluline

Kontrollige, et panoraamkatus sulguks õigesti.

Muljumiskaitse

Panoraamkatuseluugi muljumiskaitse aktiveerub, kui klaaspaneeli või päikesesirmi automaatset sulgumist segab mõni objekt. Blokeerimise korral avaneb klaaskate või päikesesirm seejärel blokeeritud asendist automaatselt ligikaudu 50 mm (ehk täielikku õhutusasendisse). Muljumiskaitse aktiveerub ka klaaspaneeli või päikesesirmi avamisel.

Kui muljumiskaitse on aktiveerunud, saab klaaskatuse ja/või päikesevarju muljumiskaitseta ühe korra veel samas suunas liigutada, kui seda tehakse kümne sekundi jooksul pärast muljumiskaitse aktiveerumist. Seetõttu saab muljumiskaitse pärast sulgemise katkestamist (nt klaaskatust ümbritseva jää tõttu) välja lülitada, hoides nuppu pidevalt ees-/allasendis, kuni klaaskatus/päikesesirm on sulgunud.


Kas sellest oli abi?