Akende, klaasi ja peeglite juhtnupud

Tagaaknapuhasti ja -pesur

Uuendatud 7/23/2018

Tagaaknapuhasti ja -pesur puhastavad tagaakent. Klaasipesurit/-puhastit aktiveeritakse ja reguleeritakse parempoolse roolikangi lülitiga.

Märkus

Tagaklaasipuhastil on ülekuumenemiskaitse, mis lülitab mootori välja, kui see peaks üle kuumenema. Tagaklaasi klaasipuhasti hakkab pärast jahutustsükli möödumist uuesti tööle.

Tagaaknapuhasti ja -pesuri kasutamine

P5-1617-V90 Tailgate wiper/washer
Valige tagaaknapuhasti jaoks intervallpuhastus .
Valige tagaaknapuhasti jaoks püsikiirus .

Liigutage parempoolset roolisamba hooba ettepoole, et käivitada tagaakna pesemine ja puhastamine.

Klaasipuhasti sisse-/väljalülitamine tagurdamisel

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKlaasipuhasti.

Tagurdamisel klaasipuhasti aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne tagaklaasipuhasti.

Tagurpidikäigu sisselülitamine sellel ajal, kui tuuleklaasipuhastid on sisse lülitatud, aktiveerib tagaakna puhastuse. Funktsioon seiskub tagurduskäigu väljalülitamisel.

Juhul kui tagaakna puhasti juba töötab püsikiirusel, muudatust ei toimu.


Kas sellest oli abi?