Häältuvastus

Hääljuhtimise kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Hääljuhtimise kasutamise põhijuhised.

Video thumbnail
P5–1507–Voice control symbol

Vajutage roolil kõnetuvastuse nuppu , et süsteem aktiveerida ja häälkäskluste dialoogi alustada.

Suhtlemise ajal pidage silmas järgmist.

 • Käskluse andmine – kõnel pärast tooni, tavalise hääle ja kiirusega.
 • Ärge rääkige sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
 • Taustamüra vältimiseks salongis sulgege uksed, aknad ja katuseluuk.

Hääljuhtimise saab välja lülitada järgmiselt.

 • öeldes "Cancel".
 • roolil oleva hääljuhtimise nupu pika vajutusega .

Suhtluse kiirendamiseks ja süsteemi teavituste vahele jätmiseks vajutage süsteemi rääkimise ajal roolil oleva hääljuhtimise nuppu ja andke järgmine käsklus.

Hääljuhtimise näide

Vajutage nuppu , öelge “Call [Eesnimi][Perekonnanimi][numbrikategooria]" – helistatakse telefoniraamatus valitud kontaktile, kui kontaktile on määratud rohkem kui üks telefoninumber (nt kodu, mobiil, töö), nt:

Vajutage nuppu , öelge "Call RobinSmithMobiil (Mobile)".

Käsud/fraasid

Järgmisi käske saab igal ajal kasutada.

 • "Repeat" - kordab käesoleva dialoogi viimast hääljuhist.
 • "Cancel" ─ dialoogi katkestamine
 • Help – spikriakna avamine. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Kindlate funktsioonide käskluseid kirjeldatakse vastavas jaotises, nt Telefoni hääljuhtimine.

Numbrid

Kasutatavast funktsioonist sõltuvalt öeldakse numbrikäske erinevalt.

 • Telefoni- ja sihtnumbreid tuleb öelda ükshaaval eraldi, nt null, kolm, üks, kaks, kaks, neli, neli, kolm (03122443).
 • Majanumbreid võib öelda eraldi või rühmana, nt kaks, kaks või kakskümmend kaks (22). Inglise ja hollandi keele puhul saab öelda numbreid rühmadena, nt kakskümmend kaks, kakskümmend kaks (22 22). Inglise keele puhul saab kasutada mõisteid "topelt" või "kolmik", nt topeltnull (00). Numbreid saab öelda vahemikus 0-2300.
 • Sageduse valimiseks võite öelda "üheksakümmend kaheksa koma kaheksa" (98,8) või "sada neli koma kaks" (104,2).

Kas sellest oli abi?