Juhi ekraan

Juhi ekraanil oleva rakenduste menüü kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraani rakendusemenüüd kasutatakse rooli parempoolse klahvistikuga.

P5-1507–I+C–App menu and right steering wheel switch

Rakendusemenüü ja rooli parempoolne klahvistik.

Avamine/sulgemine
Vasakule/paremale
Üles/alla
Kinnitus

Rakendusemenüü avamine/sulgemine

Vajutage avamise/sulgemise (1) valikut.

(Rakenduste menüüd ei ole võimalik avada, kui juhi ekraanil on kinnitamata teade. Selleks, et rakenduste menüüd avada, tuleb kõigepealt teavitus kinnitada.)

Rakendusemenüü avaneb/sulgub.

Rakendusemenüü sulgub teatud aja möödudes ja konkreetsete valikute tegemisel automaatselt.

Rakendusemenüüs liikumine ja valikud

Erinevate kasutatavate rakenduste vahel liikumiseks vajutage vasak- või paremnuppu (2).

Rakendusemenüüs kuvatakse eelmise/järgmise rakenduse funktsioonid.

Valitud rakenduse funktsioonide sirvimiseks vajutage üles- või allanuppu (3).

Funktsiooni suvandi kinnitamiseks või tähistamiseks vajutage kinnitusnuppu (4).

Funktsioon aktiveeritakse ja teatud suvandite korral rakendusemenüü seejärel sulgub.

Kui rakenduste menüü uuesti avatakse, avaneb see viimati valitud rakenduse funktsioonide juurest.


Kas sellest oli abi?