Tutvuge oma juhendiga

V90 Cross Country
2017

Seaded ja juhi profiilid

11 Tulemused

Rakenduste seadistuste muutmine

Kõik auto rakendused on rakenduste vaates välja toodud. Auto funktsioonidega seotud rakenduste seadeid on võimalik muuta keskekraani ülemises vaates.

Süsteemiseadete muutmine seadistuskuval

Seadistuskuva kategoorias Süsteem on toodud üldised seadistused ja teave autosüsteemide kohta, nt keele ja ühikute valikud.

Juhiprofiili valimine

Auto avamisel valitakse viimati kasutatud juhiprofiil. Pärast auto avamist saab juhiprofiili muuta.

Juhiprofiilid

Auto paljusid sätteid saab kohandada juhi eelistuste järgi ja siis salvestada juhiprofiili.

Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhi profiiliga

Võtit on võimalik siduda juhi profiiliga. Iga kord kui juht kasutab enda võtit, valib auto automaatselt kõik selle juhi profiiliga seotud seadistused.

Seadistuskuva kategooriad

Seadistuskuval on mitu põhi- ja alamkategooriat, kuhu on kogutud auto paljude funktsioonide seadistused ja teave.

Seadistuskuva

Auto paljude funktsioonide Seaded ja teavet saab hallata keskekraani sätete vaates.

Kasutajaandmete lähtestamine auto omaniku vahetusel

Omaniku muutumisel tuleb kasutajaandmed ja süsteemi seaded lülitada tehasesätetele.

Juhiprofiili importimine USB-mälupulgalt ja selle sinna eksportimine

Juhiprofiili salvestatud personaalsed sätted saab USB kaudu ka teistesse autodesse eksportida või sealt importida.

Sätete lähtestamine seadistuskuval

Kõik sätted saab seadistuskuval korral vaikeväärtustele nullida.

Juhiprofiili redigeerimine

Autos kasutatavate erinevate juhiprofiilide nime saab muuta.