Seaded ja juhi profiilid

Sätete lähtestamine seadistuskuval

Uuendatud 7/23/2018

Kõik sätted saab seadistuskuval korral vaikeväärtustele nullida.

Nullimistüübid

Seadistuskuva sätteid saab nullida kolmel moel.

  • Algseaded – kustutab kõik andmed ja meediumid ning taastab sätete vaikeväärtused.
  • Lähtesta auto seaded – taastab üldsätete vaikeväärtused.
  • Lähtesta isiklikud seaded – kustutab isiklikud andmed ja taastab isiklikud sätted vaikeväärtustele.

Sätete nullimine

Märkus

Globaalne lähtestamine on võimalik ainult siis, kui auto seisab paigal.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemGlobaalne lähtestamine.

Valige soovitud nullimistüüp.

Kuvatakse hüpikaken.

Nullimise kinnitamiseks vajutage OK.

Lähtesta isiklikud seaded puhul tuleb nullimine kinnitada nupu Taasta aktiivsele profiilile või Taasta kõigile profiilidele vajutamisega.

Valitud sätted nullitakse.


Kas sellest oli abi?