Seaded ja juhi profiilid

Süsteemiseadete muutmine seadistuskuval

Uuendatud 7/23/2018

Seadistuskuva kategoorias Süsteem on toodud üldised seadistused ja teave autosüsteemide kohta, nt keele ja ühikute valikud.

Kategooriate Juhi profiil, Kellaaeg ja Kuupäev, Klahvide paigutus, Hääljuhtimine, Tarkvarauuendused, Globaalne lähtestamine, Algseaded ja Teenused süsteemisätteid kirjeldatakse kasutusjuhendi vastavates jaotistes.

Süsteemikeele muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemKeel.

Valige süsteemikeel. Hääljuhtimist toetavad keeled on märgitud hääljuhtimise sümboliga.

Juhiekraani, keskekraani ja esiklaasinäidiku keelt muudetakse.

Süsteemi mõõtühikute muutmine

Pikkuse- ja mahuühikute muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemÜhikudÜhikud.

Valige üks mõõtühikute standarditest.

  • Meeter – kilomeetrid, liitrid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • Briti – miilid, gallonid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • USA – miilid, gallonid ja kraadid Fahrenheiti skaalal.

Juhiekraani, keskekraani ja esiklaasinäidiku mõõtühikuid muudetakse.

Mälumahu teabe vaatamine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemMäluseade.

Kuvatakse auto kõvaketta mälumaht, sh kogumaht, kasutatav maht ja rakenduste kasutatav mälumaht.

Sõiduki identifitseerimisnumbri vaatamine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemVIN-kood.

Kuvatakse sõiduki identifitseerimisnumber (VINVehicle Identification Number.).


Kas sellest oli abi?