Sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja keskekraanil salvestatud sõnumite haldamine

Uuendatud 7/23/2018

Olenemata sellest, kas sõnum salvestati juhiekraanil või keskekraanil, hallatakse neid keskekraanil.

Juhiekraanil salvestatud sõnumite haldamine

P5-1507–I+C–Message log in service app

Salvestatud sõnumid ja võimalikud valikud rakenduses Auto olek.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Juhiekraanil kuvatavad sõnumid tuleb salvestada keskekraani rakendusse Auto olek. Sellega koos kuvatakse keskekraanil sõnum Auto oleku rakendusse salvest. autoteade.

Salvestatud sõnumi lugemine

Salvestatud sõnumi kohe lugemiseks toimige järgmiselt.

Vajutage keskekraanil sõnumi Auto oleku rakendusse salvest. autoteade kõrval olevat nuppu.

Salvestatud sõnum kuvatakse rakenduses Auto olek.

Salvestatud sõnumi hiljem lugemiseks toimige järgmiselt.

Avage keskekraani rakeduste vaates rakendus Auto olek.

Rakendus avaneb avakuva alumises alamvaates.

Valige rakenduses vahekaart Teated.

Kuvatakse salvestatud sõnumite loend.

Sõnumi suurendamiseks/ikoonimiseks vajutage paremnoolt.

Lisateavet sõnumi kohta kuvatakse loendis ja rakendusest vasakule jääv kujutis näitab teavet sõnumi kohta graafiliselt.

Salvestatud sõnumi haldamine

Laiendatud režiimis on mõned sõnumid teeninduse broneerimiseks ja kasutusjuhendi lugemiseks varustatud kahe nupuga.

Salvestatud sõnumiga teeninduse broneerimiseks toimige järgmiselt.

Vajutage sõnumi laiendatud režiimis Broneeri hooldusaegHelista hooldaja tellimiseksSõltub riigist. , et saada abi teeninduse broneerimise kohta.

Valik Broneeri hooldusaeg: Rakenduses avaneb vahekaart Hooldusajad ning koostatakse taotlus teeninduse või remondi broneerimiseks.

Valik Helista hooldaja tellimiseks: Käivitub telefonirakendus ja teeninduse või remondi broneerimiseks tehakse telefonikõne.

Salvestatud sõnumiga kasutusjuhendi lugemiseks toimige järgmiselt.

Vajutage sõnumi laiendatud režiimis Kasutusjuhend , et lugeda sõnumi kohta kasutusjuhendist.

Kasutusjuhend avatakse keskekraanil ja seal kuvatakse sõnumiga seonduvat teavet.

Rakenduses salvestatud sõnumid kustutatakse mootori käivitamisel alati automaatselt.

Keskekraanil salvestatud sõnumid

P5-1507–I+C–Message log in top pane

Salvestatud sõnumid ja võimalikud valikud ülavaates.

Keskekraanil kuvatavad ja salvestatavad sõnumid paigutatakse keskekraani ülavaatesse.

Salvestatud sõnumi lugemine

Avage keskekraanil ülavaade.

Kuvatakse salvestatud sõnumite loend. Sõnumid, millest paremal paikneb nool, saab avada laiendatud vaates.

Sõnumi laiendamiseks/ikoonimiseks vajutage noolt.

Salvestatud sõnumi haldamine

Mõnedel sõnumitel on nupp nt sõnumiga seonduva lingi aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Toimingu sooritamiseks vajutage nuppu.

Ülavaates salvestatud sõnumid kustutatakse mootori väljalülitamisel automaatselt.


Kas sellest oli abi?