Valgustuse juhtnupud

Suunatulede kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki suunatuled lülitatakse sisse roolisamba vasakpoolsest hoovast. Suunatuled vilguvad kolm korda või jäävad vilkuma, olenevalt sellest, kui kaugele on hooba üles- või allasuunaliselt lükatud.

P5-1617-S90/V90 Turn signals

Suunatuled.

Lühike vilkumine

Viige roolikang üles või alla esimesse asendisse ja laske lahti. Suunatuled vilguvad kolm korda. Funktsiooni saab keskekraanilt deaktiveerida/aktiveerida.

Märkus

  • Automaatse vilkumise peatamiseks lükake hooblülitit kohe vastassuunas.
  • Kui juhiekraanil olev suunatulede sümbol vilgub tavalisest kiiremini, siis vaadake juhiekraanil olevat teadet.

Pidev vilkumine

Viige roolikang üles või alla viimasesse asendisse.

Kanglüliti jääb oma asendisse ning viiakse tagasi käsitsi või automaatselt rooli liigutamisel.


Kas sellest oli abi?