Quick Guide

Põhitoimingud kaardiga navigeerimisel

Uuendatud 7/23/2018

Allpool on esitatud mõned kaardiga navigeerimise põhitoimingud.

 • Kus ma olen?
 • Autosümboli leidmine kaardil
 • Sõidusuund või põhjasuund on kaardil üleval
 • 2D- või 3D-kuva
 • Suumimine
 • Kerimine
 • Kuvapäise muutmine
 • Menüüst naasmine

Kus ma olen?

Millises geograafilises kohas auto praegu on?

 • Vajutage kaardil autosümbolit (sinine kolmnurk) ─ teave kuvatakse otse kaardil.

Autosümboli leidmine kaardil

P5-1507-Nav-Hitta bilen

Vajutage sihikusümbolit.

Pärast suumimist ja kaardil kerimist võib kaardil auto asukohta naasmine keeruline olla. Auto kiireks leidmiseks tehke järgmist.

 • Vajutage sihikusümbolit ─ kaart lähtestatakse ning seejärel näete auto asukohta kaardil.

Sõidusuund või põhjasuund on kaardil üleval

P5-1507-Nav-Norr eller Körriktn UPPÅT

Vajutage kompassi, et muuta autosümboli liikumist kaardil.

Juht saab kaardil auto liikumise esitamiseks valida kahe valiku vahel.

 • Põhjasuund kuvatakse keskekraanil alati üleval – autosümbol liigub kaardil õiges kompassisuunas. Kui autosümbol liigub kaardil vasakule, siis sõidab auto lääne suunas.
 • Autosümbol osutab keskekraanil üles ─ kaarti pööratakse ümber autosümboli vastavalt sellele, kuhu auto pöörab. Kompass näitab kaardil põhjasuunda (N) ja kompassi keskosa näitab suunda auto esiosa liikumise järgi (praegusel juhul NE = kirre).

Kompassi sümbolid

Kompassi suund

N

(North): põhi

NE

(NorthEast): kirre

E

(East): ida

SE

(SouthEast): kagu

S

(South): lõuna

SW

(SouthWest):edel

W

(West): lääs

NW

(NorthWest):loe

2D- või 3D-kuva

P5-1507-Nav-2D eller 3D

2D- ja 3D-kuva vahetamiseks vajutage valikut 2D või 3D.

3D-kuval liigub auto alati keskekraani ülaosa poole – kaarti pööratakse ümber autosümboli vastavalt sellele, kuhu auto pöörab.

Kompass näitab kaardil põhjasuunda (N) ja kompassi keskosa näitab suunda auto esiosa liikumise järgi.

Kaardi mõõtkava 3D-režiimis ei kuvata.

2D-kuva kirjeldatakse eelmises jaotises "Sõidusuund või põhjasuund on kaardil üleval"

Suumimine

Suurenda

Kaardi suurendamiseks tehke järgmist.

P5-1507-Gestures-Tap

Topeltpuudutage keskekraani ühe sõrmega.

või

P5-1507-Gestures-Spread

Puudutage keskekraani kahe koos oleva sõrmega ning viige sõrmed lahku.

Vähendamine

Kaardi vähendamiseks tehke järgmist.

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Puudutage ühe korra keskekraani kahe harali oleva sõrmega.

või

P5-1507-Gestures-Pinch

Puudutage harali sõrmedega keskekraani ja tõmmake sõrmed kokku.

Kerimine

P5-1507-Gestures-Drag

Asetage üks sõrm kaardile, tõmmake soovitud suunas ja tõstke sõrm kaardilt.

Kaardi kerimisfunktsiooni saab kasutada ainult siis, kui kaart on maksimaalses, mitte minimaalses režiimis.

Kuvapäise muutmine

P5-1507-Nav-Skifte RUBRIK-visn Pos/Dest

Kaardipäise muutmiseks vajutage siia.

Valige kaardi päiseks üks järgmistest valikutest.

 • Sihtkoha (Destination) ja saabumisaja (ETA) või kohalejõudmiseni jäänud aja (RTA) määramine. ETA või RTA valimiseks leiate teavet jaotisest "Teekonna seadistused".

või

 • Praeguse asukoha (Position) ja kauguse sihtkohani (Dist) määramine.

Päist saab muuta ainult siis, kui kaart on maksimaalses, mitte minimaalses režiimis.

Kaardikuvale naasmine

P5-1546-Navi-JPN- Hitta-Hem-knapp + Touch screen
Avalehe nupp
Menüürida Navigeerimine

Kui juht on kaardikuvast kaugele liikunud ja soovib sellele kiiresti naasta, saab seda teha järgmiselt.

 1. Vajutage keskekraani avalehe nuppu (1).
 2. Kui keskekraanil kuvatakse kaardikuva asemel avakuva, siis vajutage ülamenüü rida Navigatsioon (2).

Kas sellest oli abi?