Reguleerimisnupud

Keskekraani klaviatuuri kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Keskekraani klaviatuur võimaldab teha sisestusi klahvide abil. Samuti saate ekraanil tähti ja tähemärke "joonistada".

Klaviatuurilt sisestamine

Klaviatuuri saab kasutada tähemärkide, tähtede ja numbrite sisestamiseks, et kirjutada autos tekstsõnumeid, sisestada paroole või teha otsinguid digitaalses kasutusjuhendis.

Klaviatuur kuvatakse ainult siis, kui ekraanil saab sissekandeid teha.

P5-1646-Keypad layout

Kujutisel on näidatud teatud klaviatuuril näha olevate nuppude ülevaade. Klaviatuur oleneb keelesätetest ja sellest, milleks klaviatuuri kasutatakse.

Soovitatud sõnade või tärkide rida

Kehtib Aasia keeltele.

. Pakutavad sõnad muutuvad tähtede sisestamisel. Sirvige pakutavaid sõnu parema ja vasaku nooleklahviga. Pakutava sõna valimiseks puudutage seda. Pange tähele, et kõik keeled ei toeta antud funktsiooni. Kui funktsioon pole saadaval, rida klaviatuuril ei näidata.
Klaviatuuril olevad tähemärgid olenevad valitud keelest (vt punkti 7). Tähemärgi sisestamiseks puudutage seda.
Nupu funktsioon oleneb klahvistiku kasutamiskontekstist – sellega sisestatakse @ märk (e-posti aadressi sisestamisel) luuakse uus rida (tavalise tekstisisestuse korral).
Peidab klaviatuuri. Kui see pole võimalik, nuppu ei näidata.
Kasutatakse suurtähtede sisestamiseks. Vajutage veel kord, et sisestada esisuurtäht ja jätkata väiketähtedega kirjutamist. Järjekordne vajutus muudab kõik tähed suurtähtedeks. Järgmine vajutus taastab väiketähtedega kirjutamisrežiimi. Selles režiimis sisestatakse punktile, hüüumärgile või küsimärgile järgnev täht suurtähena. Tekstivälja esimene täht on samuti suurtäht. Nime- või aadressivälja iga sõna algab automaatselt suurtähega. Paroolivälja, veebiaadressi- või e-posti aadressivälja kõik tähed sisestatakse automaatselt väiketähtedena, v.a juhul, kui nupuvajutusega teisiti ei sätestata.
Numbrite sisestamine. Kuvatakse numbriklaviatuur (2). Vajutage valikut , mis kuvatakse numbrirežiimis valiku asemel, et naasta tähtede sisestamisele, või valikut , et avada erimärkide klaviatuur.
Muudab tekstisisestuse keelt, nt UK. Kasutatavad tähemärgid ja pakutavad sõnad (1) olenevad valitud keelest. Vajutage keelte loendi avamiseks ja puudutage soovitud keelt. Klaviatuurile täiendavate keelte lisamiseks vaadake jaotist "Klaviatuurikeele muutmine".
Tühik.
Kustutab sisestatud teksti. Tähthaaval kustutamiseks vajutage korraks. Tärkide kiireks kustutamiseks hoidke nuppu all.
Muudab klaviatuurirežiimi, et kirjutada käsitsi. Lisateavet leiate jaotisest "Ekraanil käsitsi kirjutamine".

Sisestatud teksti kinnitamiseks vajutage klaviatuuri kohal kinnitusnuppu (pole kujutisel näha). Nuppude välimus oleneb sisust.

Klaviatuurikeele muutmine

Klaviatuurikeelte vahetamiseks tuleb esmalt menüüs Seaded keeled seadistada.

Sätetes keelte lisamine/kustutamine

Süsteemi keel valitakse automaatselt ka klaviatuuri keeleks. Klaviatuuri keelt on võimalik muuta süsteemi keelest sõltumatult.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemKlahvide paigutused.

Valige loendist vähemalt üks keel.

Nüüd saate tekstisisestuseks valitud keeli otse klaviatuurilt vahetada.

Kui menüüs Seaded pole ühtegi keelt valitud, kasutab klaviatuur süsteemikeelt; vt jaotist "Süsteemisätete muutmine sätete vaates".

Erinevate klaviatuurikeelte vahetamine

P5-1507-Keypad change language

Kui Seaded valikus on valitud mitu keelt, siis on võimalik klaviatuuri nupu (ülaltoodud joonisel välja toodud numbriga 7) abil nende keelte vahel valida.

Klaviatuurikeele vahetamiseks toimige järgmiselt.

Hoidke nuppu all (vt ülal esitatud kujutist).

Avaneb loend.

Valige soovitud keel. Kui menüüs Seaded on valitud rohkem kui neli keelt, saab neid sirvida.

Esitatakse valitud keele klaviatuur ning pakutavad sõnad esitatakse valitud keeles.

Tähe või tähemärgi valikud

P5-1507-Keypad special characters

Tähe/tähemärgi erinevate versioonide sisestamiseks, nté või è sisestamiseks toimige järgmiselt.

Hoidke tähte/tähemärki all.

Avaneb aken tähe/tähemärgi erinevate versioonidega.

Valige soovitud versioon. Kui ühtegi versiooni ei valita, sisestatakse algne täht/tähemärk.


Kas sellest oli abi?