Sisesta sihtkoht

Sisestage sihtpunkt otse kaardile.

Uuendatud 7/23/2018

Sihtkohta on võimalik täpsustada mitmel moel - nt märkides selle kaardil sõrmega.

Paljudel juhtudel on kõige lihtsam soovitud kohani kerida ja seda näpuga puudutada.

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

Veenduge, et kaardi vaade on maksimumrežiimis: kui nupp on ekraanil nähtav, siis kaardi vaate suurendamiseks vajutage seda.

Seejärel toimige järgmiselt:

  1. kerige kaarti, kuni soovitud asukoht ilmub nähtavale.
  2. Hoidke asukohta all − luuakse ikoon ja menüü avaneb.
P5-1507-Navi Ange mål-Klick på karta

3. Valige Mine siia - algab juhendamine.

Kustutage ikoon.

Ikooni kustutamine asukohast.

  • Vali Kustuta

Kohandage ikooni asukohta

Ikooni asukoha muutmine.

  1. Puudutage ja hoidke ikooni all, lohistage see soovitud kohta ja vabastage.

Kas sellest oli abi?