Turvapadjad

Juhi ja juhi kõrvalistuja turvapadjad

Uuendatud 7/23/2018

Lisaks turvavöödele on sõiduk varustatud ka esiistmete turvapatjadega.

P5-1617-S90/V90–Safety–Driver and passenger airbags

Juhi ja juhi kõrvalistuja turvapadjad

Üksnes teatud riikides müüdavad autod on varustatud põlveturvapadjaga.

.

Laupkokkupõrke korral kaitsevad turvapadjad sõiduki juhti ja kõrvalistujat pea-, näo-, rindmikuvigastuste ja juhti põlve- ja jalavigastuste

Üksnes teatud riikides müüdavad autod on varustatud põlveturvapadjaga.

eest.

Tugeva kokkupõrke korral andurid reageerivad ning turvapadjad täituvad õhuga. Turvapadi leevendab õnnetuse korral sõidukisviibijale langevat löögijõudu. Turvapadi tühjeneb kokkupõrke survel. Löögi summutamiseks tühjeneb padi surve mõjul. Seejuures moodustub suits, see on täiesti normaalne. Kogu protsess, sh. turvapadja täitumine ja tühjenemine toimub kümnendiksekundite jooksul.

Märkus

Detektorid reageerivad erinevalt olenevalt kokkupõrke iseloomust ja sellest, kas turvavööd on kinnitatud või mitte. Kehtib turvavöö kõikide asendite suhtes.

Seetõttu on võimalik, et kokkupõrke korral avaneb ainult üks turvapadi (või mitte ükski). Detektorid tajuvad kokkupõrke jõudu sõidukile ning sellest lähtuvalt rakendatakse meetmeid, nt ei avata ühtki turvapatja või avatakse üks või mitu turvapatja.

Hoiatus

Turvavööd toimivad koos turvapatjadega. Kui turvavööd ei kasutata või kasutatakse valesti, võib see vähendada kokkupõrkel turvapadja pakutavat kaitset.

Vigastuste ohu võimalikult vähendamiseks turvapadja avanemisel peavad sõitjad istuma võimalikult sirgelt, jalad põrandal ja selg vastu seljatuge.

Hoiatus

Volvo soovitab parandamiseks ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega. Puudulik töö turvapadjasüsteemiga võib põhjustada talitlushäireid ja tõsiseid tervisekahjustusi.

Juhi turvapadjad

Roolis olev turvapadi

Turvapadi asub rooli keskel. Roolirattal on vastav märge: AIRBAG.

Põlvede turvapadi

Üksnes teatud riikides müüdavad autod on varustatud põlveturvapadjaga.

Turvapadi on paigutatud armatuurlaua juhipoolsesse alumisse ossa. Sellel kattepaneelil on märgistus AIRBAG.

Hoiatus

Ärge asetage ega kinnitage põlve turvapatja sisaldava paneeli ette või peale ühtegi eset.

Reisija turvapadi

Turvapadi on pakitud kindalaeka kohal olevasse pessa. Sellel kattepaneelil on märgistus AIRBAG.

Hoiatus

Ärge asetage esemeid armatuurlaua ette ega peale, kus asub kaassõitja turvapadi.

Juhi kõrvalistuja turvapadja silt

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1

Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.

P5-1507–Safety–Airbag decal placement EU 2

Juhi kõrvalistuja uksepiilaril olev silt. Turvapadja silt on nähtav juhi kõrvalistuja ukse avamisel.

Juhi kõrvalistuja turvapadja hoiatussilt paikneb joonisel näidatud kohas.

Hoiatus

Kui autole ei ole lisatud kaasreisija turvapadja aktiveerimise/inaktiveerimise lülitit, aktiveeritakse turvapadi alati.

Hoiatus

Ärge lubage lapsel seista või istuda kaassõitjaistme ees.

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi esiistmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.


Kas sellest oli abi?