Tagaiste

Tagaistme seljatugede langetamine

Uuendatud 7/23/2018

Tagaistme seljatugi on jaotatud kaheks osaks. Kaht osa saab eraldi ette lasta.

Hoiatus

  • Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.
  • Pika eseme vedamisel tuleb see järsu pidurduse tagajärjel kaasneva võimaliku kehavigastuse ja kahjustuste vältimiseks alati korralikult kinnitada.
  • Autosse pagasi paigutamisel ja selle eemaldamisel lülitage mootor alati välja ja rakendage seisupidur.
  • Automaatkäigukastiga autodel liigutage käigukang eksliku liigutamise vältimiseks asendisse P.

Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

Oluline

Enne tagaistme seljatoe langetamist peab integreeritud turvatooli istmepadi* olema alumises asendis.

Keskmise istme käetugi* tuleb enne istme allalaskmist üles tõsta.

Kui auto on varustatud privaatlukustusega, tuleb tagaluuk enne istme langetamist sulgeda.

Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.

Seljatoe langetamine

Elektroonilise istmeklappimisega auto

P5-1617-V90-Back seat- Buttons for folding seat

Kui autol on tagaistme elektroonilise klappimise funktsioon*, siis asuvad pakiruumis vastavad nupud. Seljatugesid saab langetada ka käsitsi.

Hoiatus

Tagaistme automaatsel klappimisel veenduge, et keegi ei jää selle vahele. Kuna see toimub nupuvajutuse järel automaatselt, ei tohi keegi tagaistmel istuda ega selle lähedal viibida.

Tagaistme klappimise lihtsustamiseks peab auto seisma paigal ja tagaluuk olema avatud.

Seljatugede elektrooniline klappimine:

Veenduge, et tagaistmel ei istu kedagi ja seal pole ühtegi objekti.

Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.

Hoidke nuppu klappimiseks all. Vasaku ja parema seljatoe jaoks on vastavalt nupud L ja R.

Seljatoed langetatakse horisontaalasendisse automaatselt. Peatoed langetatakse automaatselt.

Seljatoe käsitsi langetamine:

P5-1617-V90-2nd seat row- Folding rear seat manually

Langetage keskmine peatugi käsitsi .

Tõmmake auto vasak- ja parempoolse tagaistme seljatugede külge kinnitatud käepidemed ette .

Seljatugi vabaneb lukust ja langeb automaatselt horisontaalsesse asendisse.

Elektroonilise istmeklappimiseta auto

Kui autol on vaid tagaistme käsitsi langetamise võimalus, tehke järgmist.

Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.

Tõmmake auto vasak- ja parempoolse tagaistme seljatugede külge kinnitatud käepidemed ette.

Iste avaneb lukust, kuid jääb samasse asendisse. Langetage seljatugi horisontaalasendisse.

Seljatoe tõstmine

Seljatoe viimine ülemisse asendisse toimub käsitsi.

Liigutage seljatugi käsitsi üles/alla.

Vajutage seljatuge, kuni lukk läheb kinni.

Peatoe saab käsitsi üles tõsta.

Vajadusel tõstke keskmise istme peatuge.


Kas sellest oli abi?