Eelsoojendus

Eelsoojenduse* käivitamine ja väljalülitamine

Uuendatud 5/16/2022

Eelsoojenduse* käivitamine ja väljalülitamine

Eelsoojendus kütab* või õhutab võimaluse korral salongi enne sõitmist. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Autost käivitamine ja väljalülitamine

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Valige vahekaart Parkimiskliima.

Vajutage Käivita eelkond. ja puhastamine.

Eelsoojendus lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli süttib/kustub.

Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

Märkus

Eelpuhastus* algab automaatselt pärast eelsoojenduse lõppu.

Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Käivitamine rakendusest

Eelkonditsioneerimise alustamist ja teavet valitud sätete kohta saab hallata seadmest, millel on Volvo On Call* rakendus. Eelkonditsioneerimine soojendab* salongi mugava temperatuurini või ventileerib salongi, suunates sinna välisõhku.

Salongi saab eelkonditsioneerida ka mootori kaugkäivitusfunktsiooniga (Engine Remote StartERS)Teatud riikides. rakenduse Volvo On Call* kaudu.


Kas sellest oli abi?