Sõidurežiimid

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Uuendatud 5/18/2020

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Taset ja tõukeleevendust reguleeritakse autos automaatselt.

Tagaosa tasemekontrolliga auto tagaosa on kogu aeg ühel kõrgusel sõltumata koormatusest. Tasemekontroll on võimalik ka pärast auto parkimist.

Tõukeleevendi (Four-C)

Tõukeleevendi funktsiooniga Four-C autodes kohandatakse tõukeleevendit valitud sõidurežiimi ja auto kiiruse järgi. Tõukeleevendi on enamasti seadistatud optimaalselt mugavaks sõiduks ning seda reguleeritakse kogu aeg vastavalt teekattele, auto kiirendusele, pidurdamisele ja kurvidele.

Transportimise ajal

Auto transportimise ajal praamil peab auto olema kinnitatud auto rehvidest, mitte ühegi muu kere osa üle ei tohi kinnitusvahendeid asetada. Transportimise ajal võib õhkvedrustus muutuda, mis võib kinnitust negatiivselt mõjutada.

Tähised ja teated

Kui taseme kontrollimisel tekib viga, siis kuvatakse juhi ekraanil teade.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension

Vedrustus

Välja lülitatud kasutaja poolt

Kasutaja on aktiivse vedrustuse käsitsi välja lülitanud.

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension

Vedrustus

Ajutiselt vähendatud jõudlus

Aktiivse vedrustuse jõudlus on süsteemi liigse kasutamise tõttu ajutiselt vähenenud.

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Vajab hooldust

On tekkinud rike. Minge esimesel võimalusel teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension red lining

Vedrustuse rike

Peatu ohutult

On tekkinud kriitiline rike. Peatage auto ohutult ja laske see teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust. transportida (tõstetuna, nii et kõik rattad on platvormil).

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Aeglustage Sõiduk liiga kõrge

On tekkinud rike. Kui teade kuvatakse sõitmise ajal, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P5-S90/V90/XC90-1617-Driver display-Soul symbol-Height adjustment

Vedrustus

Autom. reguleerimine, auto tase

Auto tagumise telje taseme reguleerimine sihtkõrgusele on pooleli.


Kas sellest oli abi?