Eelpuhastus

Õhu puhastamise käivitamine ja väljalülitamine*

Uuendatud 6/27/2022

Õhu puhastamise käivitamine ja väljalülitamine*

Õhu puhastamine parandab enne sõitmist salongi õhukvaliteeti. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Autost käivitamine ja väljalülitamine

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Valige vahekaart Parkimiskliima.

Vajutage Käivita eelpuhastamine.

Õhu puhastamine lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli süttib/kustub.

Käivitamine rakendusest*

Õhu puhastamise saab käivitada ja valitud seadete teavet hallata seadmega, kuhu on installitud rakendus Volvo On Call*.

Märkus

Eelpuhastus algab alati automaatselt pärast eelsoojenduse lõppu.


Kas sellest oli abi?