Sätted

Esiklaasinäidiku sätted*

Uuendatud 7/23/2018

Reguleerige tuuleklaasil kuvatava esiklaasinäidiku sätteid.

Sätted saab määrata keskekraanil, kui auto on käivitatud ja tuuleklaasil kuvatakse projitseeritud kujutis.

Seadistus salvestatakse isikliku sättena juhi profiili.

Kuvamisvalikute määramine

Valige esiklaasinäidikul kuvatavad funktsioonid.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarKuvadSõiduabi näidiku valikud.

Valige üks või mitu funktsiooni:

  • Kuva navigatsioon
  • Kuva Road Sign Information
  • Kuva juhiabi
  • Kuva telefon.

Heleduse ja vertikaalasendi muutmine

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_setup

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Sõiduabi näid. reguleerimised.

Juhi vaateväljas kuvatava pildi heleduse ja vertikaalasendi muutmiseks kasutage rooli parempoolset klahvistikku.

P5 Right steering wheel buttons, HUD
Heleduse vähendamine
Heleduse suurendamine
Asendi tõstmine
Asendi langetamine
Kinnitus

Graafika heledust muudetakse automaatselt vastavalt taustvalgusele. Heledust mõjutavad ka auto teiste ekraanide heleduse reguleerimine.

Kõrguse asendi saab salvestada elektrilise* esiistme mälufunktsiooni.

Kalibreerige horisontaalset asendit

Esiklaasi näidiku horisontaalne asend võib vajada kalibreerimist pärast tuuleklaasi või näidiku asendamist. Kalibreerimine tähendab, et kuvatavat pilti pööratakse päri- või vastupäeva.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarJuhi infoekraanSõiduabi näidiku valikudSõiduabi näidiku kalibreerimine.

Kalibreerige pildi horisontaalset asendit rooli parempoolse klahvistikuga.

P5 Right steering wheel buttons_left_right, HUD
Pööra vastupäeva
Pööra päripäeva
Kinnitus

Kas sellest oli abi?