Sätted

Kõrguse reguleerimise sätted*

Uuendatud 7/23/2018

Automaatse reguleerimisega seotud probleemide vältimiseks lülitage kõrguse reguleerimine välja, kui autot on vaja tungrauaga tõsta.

Keskekraanil tehtavad seadistused

Tasanduskontrolli juhtimise väljalülitamine

Teatud juhtudel peab funktsiooni välja lülitama, nt enne seda, kui auto tungrauaga* üles tõstetakse. Muidu hakkaks tungrauaga tõstmisel tekkinud taseme erinevuste toimel õhususpensioon reguleerima kõrgust, avaldades soovimatut mõju.

Funktsiooni deaktiveerimine keskekraanilt.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarSeisupidur ja vedrustus.

Valige Tasanduskontrolli juhtimise väljalülitamine.


Kas sellest oli abi?