Sätted

Sätete lähtestamine keskekraanil

Uuendatud 7/9/2020

Sätete lähtestamine keskekraanil

Kõikide keskekraani sätete menüüs määratud sätete vaikeväärtused on võimalik lähtestada.

Kaks lähtestamisvõimalust

Seadistusmenüü sätteid saab nullida kahel moel.

  • Tehaseseadete taastamine – kustutab kõik andmed ja failid ning taastab sätete vaikeväärtused.
  • Lähtesta isiklikud seaded – kustutab isiklikud andmed ja taastab isiklikud sätted vaikeväärtustele.

Sätete nullimine

Sätete lähtestamiseks toimige järgmiselt.

Märkus

Tehaseseadete taastamine on võimalik ainult siis, kui auto seisab paigal.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Minge menüüsse SüsteemTehaseseadete taastamine.

Valige soovitud nullimistüüp.

Kuvatakse hüpikaken.

Nullimise kinnitamiseks vajutage OK.

Lähtesta isiklikud seaded puhul tuleb nullimine kinnitada nupu Taasta aktiivsele profiilile või Taasta kõigile profiilidele vajutamisega.

Valitud sätted nullitakse.


Kas sellest oli abi?