Tutvuge oma juhendiga

V90 Twin Engine
2018

Hübriidaku laadimine

12 Tulemused

Laadimispesa luugi avamine ja sulgemine

Hübriidaku laadimispesa katte saab käsitsi avada.

Laadimiskaabel

Juhtseadmega laadimiskaablit kasutatakse auto hübriidaku laadimiseks.

Laadimiskaabli juhtseade

Laadimiskaabli juhtseade hõlmab näidikuid ja juhtelemente.

Hübriidaku laadimise alustamine

Auto hübriidakut laetakse auto ja 230 V pesa* (vahelduvvool) vahel oleva kaabliga. Kasutage ainult autoga kaasasolevat laadimiskaablit või Volvo soovitatud asenduskaablit.

Auto laadimispesa laadimise olek

Laadimispesa näitab laadimise olekut LED-märgutulega.

Hübriidaku laadimine

Lisaks kütusepaagile, nagu tavalisel autol, on see auto varustatud ka vahetatava liitiumioon-tüüpi akuga (nn hübriidakuga).

Laadimiskaabli maalühiskaitsme rike

Laadimiskaabli juhtseadmel on sisseehitatud maalühiskaitse, mis kaitseb autot ja kasutajat elektrilöögi eest süsteemi rikete korral.

Laadimisvool

Laadimisvooluga laaditakse hübriidakut ja soojendatakse autot. Juhtseadme abil on võimalik auto ja 230 V pesa* .

Laadimisolek auto juhi ekraanil

Juhiekraanil on laadimise olek pildi ja tekstina. Teavet näidatakse juhiekraani kogu kasutusaja jooksul.

Laadimiskaabli temperatuuri jälgimine

Hübriidaku igakordseks ohutuks laadimiseks on laadimiskaabli ja -pistiku juhtseadmel sisseehitatud temperatuuri seireseadmed.

Hübriidaku laadimise lõpetamine

Laadimise lõpuleviimiseks avage auto lukust, ühendage lahti autokaabel laadimispesast ja seejärel 230 V pesast* (vahelduvvool).

Laadimiskaabli juhtüksuse laadimise oleku näidik

Laadimiskaabli juhtüksuse eri näidikud näitavad laadimise olekut laadimise ajal ja pärast seda.