Akende ja peeglite kliimajuhtseadmed

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 7/9/2020

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Soojendusega tuuleklaas võimaldab aknalt kiiresti udu ja jää eemaldada.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskkonsooli abil

Keskkonsoolil on füüsiline nupp tuuleklaasi soojenduse kiireks kasutamiseks.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen

Nupp keskkonsoolil.

Vajutage korduvalt nuppu, et lülituda kolme järgmise taseme vahel.

  • Tuuleklaasi soojendus on sisse lülitatud.
  • Tuuleklaasi soojendus ja maksimaalne sulatus on sisse lülitatud.
  • Väljalülitatud.

Soojendusega tuuleklaas ja maksimaalne sulatus on sisse-/väljalülitatud ning nupu märgutuli põleb/ei põle.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskekraani abil

P5-1507–Climate–Button electric windscreen

Elektrisoojendusega tuuleklaasi nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage Elektriline.

Tuuleklaasi elektrisoojendus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Märkus

Kolmnurksel ala tuuleklaasi kummaski servas ei ole elektrisoojendust ja jää võib seal kauem sulada.

Märkus

Tuuleklaasi elektrisoojendus võib mõjutada transponderite ja muude sideseadmete tööd.


Kas sellest oli abi?