Istme ja rooli kliimajuhtseadmed

Roolisoojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 7/9/2020

Roolisoojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Rooli saab soojendada, et juhil oleks külma ilma puhul mugavam sõita.

Saate valida, kas rooli automaatne soojendamine aktiveeritakse/inaktiveeritakse mootori käivitamisel. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse madala välistemperatuuri korral.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Rooli automaatse soojenduse aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Automaatse roolisoojenduse tase.

Valige Madal, Keskmine või Kõrge, et valida tase pärast funktsiooni aktiveerimist.


Kas sellest oli abi?