Kliimasüsteemi juhtsüsteem

Kliima juhtnupud

Uuendatud 7/23/2018

Kliimaseadmesüsteemi funktsioone juhitakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega, keskekraanilt ja tunnelkonsooli tagaosa kliima juhtnuppudega.

Keskkonsooli füüsilised nupud

P5-1507–Climate–Physical buttons
Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp.

Kiimarida keskekraanil

Enim kasutatavaid kliimafunktsioone saab reguleerida kliimareal.

P5-1507–Climate–Climate pane
Juhi ja juhi kõrvalistuja poole temperatuuri regulaatorid.
Soojenduse* ja ventilatsiooniga* juhi- ja juhi kõrvalistuja istme ning roolisoojenduse* juhtnupud.
Nupp kliimakuva avamiseks. Nupu graafika näitab aktiveeritud kliima sätet.

Kliimakuva keskekraanil

Kesknupu üks vajutus kliimareal avab kliimakuva. Kliimakuva on jagatud järgmiste sakkide vahel.

  • Põhikliima
  • Tagakliima
  • Parkimiskliima

Sakkide vahetamiseks tõmmake sõrmega paremale/vasakule või vajutage vastavat pealkirja.

Põhikliima

Lisaks kliimarea funktsioonidele saab sakil Põhikliima juhtida ka teisi peamisi kliimafunktsioone.

P5-1507–Climate–Main climate screen
Max , Elektriline, Taga – akende ja küljepeeglite sulatamise juhtnupud.
KLS – kliimaseadme juhtnupud.
Ringlus – õhuringluse juhtnupud.
Õhujaotuse juhtnupud.
Esiistmete ventilaatori juhtnupud.
AUTO – kliima automaatne reguleerimine.

Tagaistme kliima juhtimine

Kõiki tagaistme kliimafunktsioone saab reguleerida sakil Tagakliima.

P5-1617-S90/V90–Climate–Rear climate screen
Teise rea kliima – juhib tagaistme kliimafunktsioone. Tagaistme ventilaatori juhtnupud.
Tagaistme temperatuuri regulaatorid.
Soojendusega tagaistme juhtnupud*.

Seisukliima

Auto seisukliimat saab juhtida sakil Parkimiskliima.

Tunnelkonsooli tagaosas olevad kliima juhtnupud

P5-1717–Climate–Rear climate controls
Soojendusega tagaistme juhtnupud*.
Tagaistme ventilaatori juhtnupud.
Tagaistme temperatuuri regulaatorid.
Lukustamise / lukust avamise nupp kliimapaneelil.

Kliimapaneelil on ekraanilukk, et hoida ära ventilaatori kiiruse ja temperatuuri soovimatu muutmine. Kui ekraan on lukustatud, kuvatakse ainult istmete juhtnupud* ja lukust avamise nupp.

Pärast lukust avamist saab ventilaatori kiirust ja temperatuuri muuta kliimapaneelil, kus kuvatakse kõik valitud kliimaseaded. Pärast inaktiivsusperioodi lukustub ekraan automaatselt.


Kas sellest oli abi?