Kütteseade

Kütteseade

Uuendatud 7/23/2018

Kütteseade aitab salongis ja mootoris enne sõitmist ja sõidu ajal õige temperatuuri saavutada.

Kütteseadmel on kaks allfunktsiooni.

  • Seisukütteseade – soojendab vajadusel salongi, kui seisukliimaseade on aktiveeritud.
  • Lisasoojendi – soojendab sõidu ajal vajadusel salongi ja mootorit.

Olenevalt riigist kasutatakse kütusega töötavat kütteseadet või elektrilist kütteseadetKüsige volitatud Volvo edasimüüjalt, millist kütteseadet teie riigis kasutatakse..

Soojendi asub parempoolse esiratta koopas.

Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritudKehtib kütusel töötava soojendi korral., võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Aku ja laadimine

Kütteseadet toidab auto hübriidaku. Kui hübriidaku laetustase on liiga madal, lülitub kütteseade automaatselt välja ning juhiekraanil kuvatakse vastav teade.

Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et aku oleks piisavalt laetud.

Kütus ja tankimine

Kehtib kütusel töötava soojendi korral.

P5-1507–Climate–Fuel cap heater warning

Hoiatuskleebis kütusepaagi luugil.

Soojendi kasutab auto kütusepaagis olevat kütust.

Kui auto pargitakse järsul kallakul, peab auto ninaosa paiknema allamäge, et tagada kütteseadme varustamine kütusega.

Kui kütusetase on madal, lülitub soojendi automaatselt välja ning juhiekraanile ilmub teade.

Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto tavakütusepaagis oleks piisavalt kütust.

Hoiatus

Välja lekkiv kütus võib süttida. Lülitage autonoomne kütteseade enne autonoomse kütteseadme paagi täitmist välja.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Kontrollige juhiekraanilt, kas kütteseade on välja lülitatud. Kui kütteseade töötab, siis see sümbol põleb.


Kas sellest oli abi?