Õhujaotus

Õhuringluse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 7/9/2020

Õhuringluse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhuringlus takistab paha välisõhu, heitgaaside jms sattumise salongi, kasutades salongis olevat õhku kliimasüsteemi kaudu uuesti.

P5-1507–Climate–Button recirculation

Õhuringluse nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage Ringlus.

Õhuringlus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Oluline

Kui õhk ringleb autos liiga kaua, võivad autoaknad seest uduseks muutuda.

Märkus

Õhuringlusseadet ei saa käivitada, kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur on käivitatud.


Kas sellest oli abi?