Salongi kliimajuhtseadmed

Õhukonditsioneeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.

P5-1507–Climate–Button AC

Õhukonditsioneeri nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage KLS.

Õhukonditsioneer lülitatakse sisse/välja ning nupp süttib/kustub.

Kui õhukonditsioneer on aktiveeritud, kontrollib kliimaseade selle käivitamist ja väljalülitamist automaatselt.

Märkus

Õhukonditsioneeri optimaalse töö tagamiseks sulgege kõik külgaknad ja panoraamkatuseluuk*.

Märkus

Kliimaseadet ei saa aktiveerida, kui ventilatsiooni juhtseade on asendis Off.


Kas sellest oli abi?