Salongi kliimajuhtseadmed

Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistme jaoks

Uuendatud 7/9/2020

Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistme jaoks

Ventilaatorile saab esiistme jaoks määrata mitu automaatselt reguleeritavat kiirust.

P5-1507–Climate–Buttons fan

Kliimakuval olevad ventilaatori juhtnupud.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige soovitud tase: Off, 1-5 või Max.

Valitakse ventilaatori kiirus ja valitud taseme nupud süttivad.

Oluline

Kui ventilaator on täielikult välja lülitatud, siis kliimaseade ei tööta ja aknad võivad seest uduseks muutuda.

Märkus

Kliimasüsteem reguleerib õhuvoolu valitud ventilaatoritaseme ulatuses vastavalt vajadusele automaatselt. See tähendab, et ventilaatori kiirust võib muuta ka siis, kui ventilaatoritase jääb samaks.


Kas sellest oli abi?