Seisukliima

Seisukliima sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Kui seisukütteseade on aktiveeritud, süttib juhiekraanilKehtib kütusel töötava soojendi korral. vastav sümbol.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Vajab hooldust

Seisukliima funktsiooni on välja lülitatud. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Ajutiselt pole saadaval

Seisukliima funktsioon on ajutiselt välja lülitatud. Kui probleem püsib pikemat aega, pöörduge funktsiooni kontrollimiseks töökojaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust. poole.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval, kütust liiga vähe Kehtib kütusel töötava soojendi korral.

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, sest kütust on liiga vähe seisukütteseadme sisselülitamiseks.. Tankige kütust.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval Madal laetustase

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui hübriidaku laetustase on seisukütteseadme sisselülitamiseks liiga madal. Laadige akut.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval, pole ühendatud toiteallikaga Kehtib elektrilise soojendi korral.

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui laadimiskaabel pole ühendatud. Ühendage laadimiskaabel.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Piiratud Madal laetustase

Seisukliimaseade töötab piiratud funktsionaalsusega, kui hübriidaku laetustase on seisukütteseadme sisselülitamiseks liiga madal. Laadige akut.


Kas sellest oli abi?